Doktorski studij Pravo

Prva godina / uvjeti za upis druge godine

Struktura prve godine studija

Predmet

ECTS

Metodologija i pravne znanosti

10

Metodologija i pravne znanosti – Istraživački seminar I.

8

Metodologija društvenih znanosti

10

Izborni predmet I.

8

Istraživački seminar II.

8

Izborno-prema istraživačkom planu, s obzirom na kriterije koje usvoji Vijeće
pripadajući broj ECTS bodova po aktivnosti

16

Ukupno prva godina

60

Popis izbornih kolegija

 

Predmeti koji se mogu izvoditi na engleskom jeziku:
Obvezni predmeti
Izborni predmeti

 

Tijekom I. studijske godine doktorandi, osim pohađanja nastave i polaganja ispita iz obveznih i izbornog predmeta, imaju obvezu izraditi dva istraživačka seminara. Jedan istraživački seminar ima fokus na znanstvenu metodologiju te se izrađuje kod nastavnika metodološkog predmeta.

Drugi istraživački seminar izrađuje se kod nastavnika izbornih predmeta studija. Istraživački se seminar u program uvodi s namjerom daljnjega produbljivanja istraživačkih interesa, poticanja kritičkoga mišljenja i usvajanja znanstvene metodologije.

Teme istraživačkih seminara definiraju se kroz individualni plan. Istraživački seminar sadržajno treba biti što uže povezan s temom istraživanja doktorske disertacije. Istraživački seminar ne može biti rad izrađen prije upisa na doktorski studij, niti se isti seminar može koristiti u svrhu većeg broja usporedivih studijskih obveza (istraživačkih seminara ili znanstvenih radova).

Izradi istraživačkih seminara doktorand može pristupiti tek kada položi predmet Metodologija i pravne znanosti i istraživački seminar iz Metodologije i pravne znanosti.

Preostale ECTS bodove za prvu studijsku godinu doktorandi će prikupiti kroz različite izborne studijske obveze, koje će se definirati istraživačkim i radnim planom.

Uvjeti za upis druge godine studija

Formalnih uvjeta za upis druge godine u smislu minimalnog broja ostvarenih ECTS bodova nema.

Izrada i javna obrana teme doktorske disertacije kruna je druge godine doktorskoga studija i nosi 10 ECTS bodova.

Programom studija propisan je uvjet za pokretanje postupka prijave i javne obrane teme doktorske disertacije.

Prije prijave i obrane teme doktorske disertacije doktorand treba položiti sve obvezne i izborne predmete te ispuniti druge obveze utvrđene studijskim programom.