Strateški plan znanstvenih istraživanja

Strateška razrada znanstveno-istraživačke djelatnosti Pravnog fakulteta Osijek jedan je od ključnih segmenta strategije razvoja Fakulteta u razdoblju od 2020. do 2025. godine, s ciljem utvrđivanja prioriteta i akcija čije će provođenje tijekom idućih pet godina osigurati još uspješnije uključivanje Fakulteta u europske i međunarodne projekte.

Definiranje znanstveno-istraživačkih tema i procjena istraživačkog potencijala Fakulteta predstavljaju dio mjera za unaprjeđenje znanstveno-istraživačkog rada Fakulteta, međunarodne suradnje, ali i suradnje s gospodarstvom, javnom upravom, jedinicama lokalne i regionalne uprave, razvojnim agencijama, sudovima itd., a koje se prema Strateškom planu Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trebaju planski ostvarivati u razdoblju od 2020. do 2025. godine.

Strateški plan znanstvenih istraživanja za razdoblje od 2020.-2025. objavljen je u okviru STRATEŠKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2025.

Strateški program znanstveno-istraživačke djelatnosti za razdoblje 2015. – 2020.