Sveučilišni specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

Gostujući predavači

Uz predmetne profesore nastavu će održavati i gostujući predavači iz redova sudaca viših i visokih sudova Rh, revizora, poreznih savjetnika i drugih praktičara.

Popis gostujućih predavača:

  1. Goranka Barać Ručević
  2. Zlatko Benčić
  3. Željko Faber
  4. Božo Horvat
  5. mr. sc. Igor Periša
  6. dr. sc. Srđan Štimac
  7. Dalibor Valinčić
  8. mr. sc. Boris Vuković