Međunarodna suradnja

Međunarodna udruženja

Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Europe (SEELS) osnovana je u ožujku 2011. godine s ciljem uvođenja novih regionalnih obrazovnih i istraživačkih programa za obuku, a njezine aktivnosti podupire njemačka vlada radom organizacije Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Mreža trenutačno okuplja 13 pravnih fakulteta iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Albanije s ciljem osiguranja kvalitete pravnog obrazovanja i istraživanja, olakšavanja mobilnosti studenata, znanstvenika i pravnih stručnjaka. Fakultet je od siječnja 2013. aktivan član organizacije i sudjeluje u razmjeni iskustava te stručnom i znanstvenom usavršavanju djelatnika u svrhu poboljšanja akademske učinkovitosti. Rezultati znanstvene suradnje diseminiraju se putem zajedničkog zbornika South East European Law Journal.

Primjer tekućih projekata :

Modernisnig European Legal Education – MELE

Trajanje: 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2023.

Nositelj: Sveučilište Saarland, Saarbrucken, Njemačka

Partneri: Sveučilište u Beogradu, Pravni fakultet (Srbija), Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet (Hrvatska), Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Iustinianus Primus Pravni fakultet (Sjeverna Makedonija), Sveučilište Cadiz, Pravni fakultet (Španjolska), Sveučilište Mykolas Romeris u Vilniusu, Pravni fakultet( Litva), Sveučilište Groningen, Campus Fryslân (Nizozemska), Regent’s University London (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Europe SEELS (Sjeverna Makednija).

Pridruženi partner: The European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)

Vrijednost: 448.338,00 €

Centar za međunarodne pravne studije (CILS) neprofitni je institut za istraživanja, pravnu obuku i publikacije s međunarodnim sjedištem u Salzburgu od 1976. godine. Fakultet je ostvario suradnju u jednom od njegovih najuspješnijih programa Visiting Professorships for Senior Lawyers koji podrazumijeva gostovanja američkih sudaca, tužitelja i odvjetnika s dugogodišnjim iskustvom u nastavi sa svrhom prenošenja studentima stručnih i praktičnih znanja.

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS) neprofitna je udruga osnovana 1998. godine radi proučavanja i promicanja ideje i prakse lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Fakultet sudjeluje u aktivnostima HILS-a koje su usmjerene prvotno na organizaciju programa obrazovanja, stručnih i znanstvenih skupova i istraživanja, pružanja savjetodavnih usluga, publiciranja rezultata, međunarodne suradnje sa srodnim organizacijama i provođenje projekata namijenjenih promicanju i unaprjeđivanju ideje i politike lokalne samouprave.

Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP) okuplja pravne znanstvenike, sudce, odvjetnike i druge pravnike koji posjeduju zanimanje za izučavanje poredbenog prava. HUPP je prvotno usredotočen na razvitak poredbenopravnog pristupa u znanstvenim i stručnim istraživanjima u Hrvatskoj te predstavljanje hrvatske pravne misli u svijetu. HUPP je dio svjetske mreže nacionalnih udruga okupljenih pod krovom Međunarodne akademije za poredbeno pravo (Académie internationale de droit comparé/International Academy of Comparative Law). HUPP doprinosi promociji hrvatske pravne znanosti i struke na svjetskoj razini redovitim sudjelovanjem članova HUPP-a na kongresima. Cilj je udruge promicanje hrvatskog prava u svijetu te poredbenog prava u Hrvatskoj. U tom smislu udruga poduzima sljedeće djelatnosti: izučavanje usporednog i hrvatskog prava, praćenje, prikupljanje i istraživanje zakonodavstva, sudske prakse i pravne literature, upoznavanje hrvatske pravničke javnosti s pravnim standardima i novim rješenjima usporednog prava, organiziranje međunarodnih i domaćih skupova, seminara i javnih predavanja iz područja usporednog prava, sudjelovanje u radu specijaliziranih međunarodnih udruženja za usporedno pravo, neprofitno izdavanje knjiga i drugih izdanja.

European Law Institue (ELI) neovisna je, neprofitna organizacija osnovana s ciljem omogućivanja međunarodnih istraživanja u različitim granama prava, a u svrhu donošenja preporuka i smjernica za razvoj europske pravne znanosti. ELI pokušava dati doprinos uspostavi EU pravne zajednice integriranjem različitih pravnih kultura i promoviranje vrijednosti komparativnog pravnog istraživanja, a obuhvaća sve grane prava.

Europska udruga pravnih fakulteta (The European Law Faculties Association – ELFA) osnovana je 1995. godine u Luvenu u Belgiji, u svrhu povećanja kvalitete pravnog obrazovanja u Europi. Danas ELFA broji preko dvije stotine članica, uglednih pravnih fakulteta iz zemalja EU i izvan nje te djeluje kao međunarodni forum za rasprave o pravnom obrazovanju.

Osnovni ciljevi udruge su koordinacija procesom reforme obrazovanja pravnika u Europi, uvođenje novih tema u nastavne sadržaje na pravnim fakultetima te promocija suradnje između europskih sveučilišta i predstavljanje pravnih fakulteta u evropskim institucijama, nacionalnim obrazovnim institucijama i strukovnim udruženima.

Europsku mrežu master studija o dječjim pravima osnovala su u Berlinu 2004. godine četiri sveučilišta uz potporu švedske nevladine udruge Save the Children. Pravni fakultet Osijek uključio se u mrežu u rujnu 2015. Mreža okuplja akademske građane, istraživače, nevladine udruge, agencije i studente sa svrhom izmjene iskustava, savjetovanja, razmjene nastavnika, istraživanja i razvoja dječjih prava na nacionalnoj i europskoj razini.

ENCLE je europska mreža usmjerna na klinčku nastavu. Cilj mreže je okupiti osobe iz različitih zemalja, koje razmjenjuju perspektive i surađuju iz različitih pravnih, obrazovnih i organizacijskih okruženja kako bi se kvaliteta nastave prava kroz kliničko pravno obrazovanje (CLE).