Dijete u pravosuđu

Dijete se može pojaviti u građanskim, upravnim, kaznenim ili prekršajnim postupcima u raznim ulogama poput stranke, počinitelja kaznenog djela ili prekršaja, žrtve ili svjedoka. Kad se pojavi u nekoj od navedenih procesnopravnih uloga dijete dolazi u kontakt s osobama različitih profesija: policijom, socijalnim radnicima, psiholozima, državnim odvjetnicima za mladež, odvjetnicima, sucima, posebnim skrbnicima, obiteljskim medijatorima i drugim osobama koje obavljaju različite poslove u pravosudnom sustavu i izvan njega.

Međunarodne i europske organizacije posljednjih godina izrađuju i objavljuju tumačenja i smjernice u vezi s pravom djeteta da izrazi svoje mišljenje kao i o pravosuđu prilagođenom djeci ističući da stručnjaci, odnosno službene osobe koje imaju izravan kontakt s djecom trebaju biti osposobljeni za komunikaciju s djecom u svakoj dobnoj skupini i stupnju razvoja, kao i s djecom u situacijama kad su posebno ranjiva.

Stoga i stručnjaci koji u okviru hrvatskog pravosudnog sustava (ali i izvan njega) izravno kontaktiraju s djecom moraju biti stručno osposobljeni, prepoznati prava djeteta u vezi sa sudskim i drugim postupcima koji ih se tiču, specifičnosti pojedinih vrsta postupaka, te biti sposobni komunicirati s djetetom na njihovoj razini razumijevanja. Način na koji komuniciraju s djetetom mora biti prilagođen djetetovoj mogućnosti razumijevanja i sposobnosti komuniciranja, pri čemu trebaju koristiti jezik prilagođen dječjoj dobi i sposobnosti komuniciranja u smislu specifičnih tehnika razgovora s djetetom. Ključni elementi o kojima je potrebno voditi računa su dob, zrelost, intelekt, djetetovo emocionalno stanje, kao i specifičnosti poput djetetovog invaliditeta, poteškoća u komunikaciji ili manipulacije djetetom od strane bliskih osoba.

Pravni fakultet Osijek jedini u RH provodi poseban interdisciplinarni program stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom koji uključuje teorijska predavanja i praktične vježbe. Završetkom programa polaznik stječe Sveučilišni certifikat o stručnoj osposobljenosti u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom.

Kao izvoditelj ovog Programa, Pravni fakultet Osijek je 2016. godine postao članicom akademskog udruženja Children’s Rights European Academic Network (CREAN) koji ujedinjuje više od 30 europskih sveučilišta i ima za cilj ojačati i unaprijediti interdisciplinarni pristup zaštiti dječjih prava, kakav je upravo kroz ovaj Program razvio Pravni fakultet Osijek.