Dijete u pravosuđu

Pravni fakultet Osijek jedini u Republici Hrvatskoj provodi poseban interdisciplinarni program cjeloživotnog obrazovanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom koji uključuje teorijska predavanja i praktične vježbe. Završetkom programa polaznik stječe Sveučilišni certifikat o stručnoj osposobljenosti u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom te 10 ECTS bodova.

Kao izvoditelj ovog Programa, Pravni fakultet Osijek je 2016. godine postao članicom akademskog udruženja Children’s Rights European Academic Network (CREAN) koji ujedinjuje više od 30 europskih sveučilišta i ima za cilj ojačati i unaprijediti interdisciplinarni pristup zaštiti dječjih prava, kakav je upravo kroz ovaj Program razvio Pravni fakultet Osijek.

Detaljnije o Interdisciplinarnom programu cjeloživotnog obrazovanja “Dijete u pravosuđu” možete saznati u brošuri.

NOVO! Natječaj za upis polaznika na Interdisciplinarni program cjeloživotnog učenja “Dijete u pravosuđu” u akademskoj godini 2023./2024. – više informacija na linku.