Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava

  • Info
  • Obavijesti
  • Predmeti
  • Djelatnici
  • Vanjski suradnici

prof.dr.sc. Dubravka Akšamović


Email: dubravka.aksamovic@pravos.hr
Tel: +385 31 224 500


prof.dr.sc. Renata Perić


Email: renata.peric@pravos.hr
Tel: +385 31 224 500


prof.dr.sc. Aleksandra Vasilj


Email: aleksandra.vasilj@pravos.hr
Tel: +385 31 224 562


izv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg


Email: biljana.cincurak@pravos.hr
Tel: +385 31 224 560


izv.prof.dr.sc. Emina Jerković


Email: emina.konjic@pravos.hr
Tel: +385 31 224 500


doc.dr.sc. Lidija Šimunović


Email: lidija.simunovic@pravos.hr
Tel: +385 31 224 500