Djelatnici

Dražen Galinović, bacc. admin. publ.

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Ured za poslove pisarnice i arhive

Telefon :
+385 31 224 518

Ured (prostorija):
16

Životopis:

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
?

Telephone :
+385 31 224 518

Office (room):
16

CV: