Djelatnici

Ljiljana Siber, mag. iur.

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Knjižnica

Telefon :
+385 31 224 522

Ured (prostorija):
22

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
Library

Telephone :
+385 31 224 522

Office (room):
22