Povodom obilježavana Dana Europe i Europske godine vještina u predvorju Fakulteta, Radićeva 13 u organizaciji Knjižnice – Europski dokumentacijski centar PRAVOS , Katedre za ustavno i europsko pravo i Zelene pravne klinike  postavljena je Izložba Dani Europe i Europska godina vještina s naglaskom na zelene i digitalne vještine