Povodom obilježavanja Dana Europe PRAVOS i održavanja  izbora članova u Europski parlament u predvorju Fakulteta, Radićeva 13 u organizaciji Knjižnice – Europski dokumentacijski centar PRAVOS i Katedre za ustavno i europsko pravo postavljena je Izložba Dani Europe PRAVOS  i izbori za Europski parlament # Iskoristi svoj glas.