I. godina

ISTRAŽIVANJE U SOCIJALNOM RADU13.12. u dogovoru s predmetnim nastavnkom
SOCIJALNA PRAVEDNOST I LJUDSKA PRAVA U SOCIJALNOM RADU07.12. u 12,00 kabinet
MREŽE ZA PODRŠKU OBITELJI I OSNAŽIVANJU ZAJEDNICE05.12. u 16,00 dv. 4/17
GLOBALNI SOCIJALNI RAD I DRUŠTVENI RAZVOJ15.12. u 13,00 dv. 1/13
PRIJELAZ OD INSTITUCIONALNE SKRBI NA PODRŠKU U ZAJEDNICI14.12. u 17,30 dv. 1/Rektorat
SOCIJALI RAD U ZAJEDNICI06.12. u 13,00 dv. 2/17
MENADŽMENT U JAVNIM I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA06.12. u 14,00 dv. 2/13
NAPREDNO SAVJETOVANJE12.12. u 11,00 kabinet
SUSTAVI SOCIJALNE SKRBI I ZASTUPANJE14.12. u 08,30 kabinet


Izborni predmeti:

PRAVNI I DRUŠTVENI POLOŽAJ ŽENA KROZ POVIJEST08.12. u 08,00 dv. 5/17
DRUŠTVENI POLOŽAJ STARIJIH OSOBA KROZ POVIJEST05.12. u 15,00 dv. 1/13
OBITELJSKA MEDIJACIJA09.12. u 12,00 dv. 1/13
OBITELJSKO NASILJE07.12. u 12,00 kabinet
DJECA U SUKOBU SA ZAKONOM09.12. u 10,00 dv. 1/13
ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA U KAZNENOM PRAVOSUĐU08.12. u 13,00 dv. 1/13
ODABRANA PODRUČJA SOCIJALNOG RADA14.12. u 17,30 dv. 1/Rektorat
EUROPSKO ANTIDISKRIMINACIJSKO PRAVO12.12. u 14,00 dv. 1/13
DUHOVNOST I SOCIJALNI RAD12.12. u
UMJETNOST U SOCIJALNOM RADU
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA13.12. u 15,00 dv. 1/13
PRAVO NA HRANU15.12. u 13,00 dv. 1/13


II. godina

ETIKA U PROFESIONALNOM RAZVOJU SOCIJALNIH RADNIKA14.12. u 17,30 dv. 1/Rektorat
INTEGRIRANA SKRB
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA13.12. u 19,00 dv. 2/13
JAVNE POLITIKE ZA DRUŠTVENU PROMJENU05.12. u 16,00 dv. 4/17
INTEGRATIVNI SEMINAR TEORIJE I METODOLOGIJE DIPLOMSKOG RADA14.12. u 17,30 dv. 1/Rektorat
PRAKTIČNA NASTAVA


Izborni predmeti:

EVALUACIJA PROGRAMA U ZAJEDNICI
JAVNO ZDRAVSTVO I LJUDSKA PRAVA13.12. u 15,00 dv. 1/13
PRAVO NA ZDRAV OKOLIŠ I SOCIJALNA PRAVA15.12. u 13,00 dv. 1/13
PRAVO KRIZNIH SITUACIJA09.12. u 16,00 dv. 1/13
SLOBODA KRETANJA (SOCIJALNIH) RADNIKA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EU06.12. u 09,00 dv. 2/17
MEĐUNARODNA SURADNJA U SUTAVU SOCIJALNE SKRBI05.12. u 14,00 dv. 1/13