I. godina

ISTRAŽIVANJE U SOCIJALNOM RADU 20.06. u dogovoru s predmetnim nastavnkom11.07.  u dogovoru s predmetnim nastavnkom
SOCIJALNA PRAVEDNOST I LJUDSKA PRAVA U SOCIJALNOM RADU19.06. u 11,00 dv. 1/1303.07. u 11,00 dv. 1/13
MREŽE ZA PODRŠKU OBITELJI I OSNAŽIVANJU ZAJEDNICE12.06. u 16,00 dv. 2/1703.07. u 16,00 dv. 2/17
GLOBALNI SOCIJALNI RAD I DRUŠTVENI RAZVOJ14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13
PRIJELAZ OD INSTITUCIONALNE SKRBI NA PODRŠKU U ZAJEDNICI14.06. u 17,00 Rektorat14.07. u 17,00 dv. 2/17
SOCIJALI RAD U ZAJEDNICI26.06. u 14,00 dv. 1/1311.07. u 16,00 dv. 2/13
MENADŽMENT U JAVNIM I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA14.06. u 14,00 dv. 2/1304.07. u 14,00 dv. 2/13
NAPREDNO SAVJETOVANJE19.06. u 17,00 dv. 1/1303.07. u 17,00 dv. 1/13
SUSTAVI SOCIJALNE SKRBI I ZASTUPANJE20.06. u 17,00 dv. 1/1304.07. u 17,00 dv. 1/13

Izborni predmeti:

PRAVNI I DRUŠTVENI POLOŽAJ ŽENA KROZ POVIJEST14.06. u 08,00 dv. 1/1303.07. u 08,00 dv. 1/13
DRUŠTVENI POLOŽAJ STARIJIH OSOBA KROZ POVIJEST12.06. u 09,00 dv. 1/1305.07. u 09,00 dv. 1/13
OBITELJSKA MEDIJACIJA13.06. u 11,00 dv. 2/1304.07. u 11,00 dv. 2/13
OBITELJSKO NASILJE19.06. u 11,00 kabinet 58/1303.07. u 11,00 kabinet 58/13
DJECA U SUKOBU SA ZAKONOM12.06. najava na emal: bherceg@pravos.hr03.07. najava na emal: bherceg@pravos.hr
ODABRANA PODRUČJA SOCIJALNOG RADA14.06. u 17,00 Rektorat14.07. u 17,00 dv. 2/17
EUROPSKO ANTIDISKRIMINACIJSKO PRAVO12.06. u 12,00 dv. 1/1310.07. u 12,00 dv. 1/13
DUHOVNOST I SOCIJALNI RAD12.06. u 16,00 dv. 1/1303.07. u 16,00 dv. 1/13
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA20.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 12,00 dv. 1/13
PRAVO NA HRANU14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13

II. godina

ETIKA U PROFESIONALNOM RAZVOJU SOCIJALNIH RADNIKA20.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 12,00 dv. 1/13
INTEGRIRANA SKRB19.06. u 08,0003.07. u 08,00
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA19.06. u 17,00 dv. 2/1303.07. u 17,00 dv. 2/13
JAVNE POLITIKE ZA DRUŠTVENU PROMJENU12.06. u 17,00 dv. 1/1704.07. u 17,00 dv. 1/17
INTEGRATIVNI SEMINAR TEORIJE I METODOLOGIJE DIPLOMSKOG RADA14.06. u 17,00 Rektorat14.07. u 17,00 dv. 2/17
PRAKTIČNA NASTAVA14.06.14.07.

Izborni predmeti:

EVALUACIJA PROGRAMA U ZAJEDNICI26.06. u 14,00 dv. 1/1311.07. u 16,00 dv. 2/13
JAVNO ZDRAVSTVO I LJUDSKA PRAVA20.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 12,00 dv. 1/13
PRAVO NA ZDRAV OKOLIŠ I SOCIJALNA PRAVA14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13
SLOBODA KRETANJA (SOCIJALNIH) RADNIKA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EU13.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 10,00 dv. 1/13
MEĐUNARODNA SURADNJA U SUTAVU SOCIJALNE SKRBI12.06. u 10,00 dv. 1/1303.07. u 10,00 dv. 1/13