I. godina

ISTRAŽIVANJE U SOCIJALNOM RADU07.02. u dogovoru s predmetnim nastavnikom21.02. u dogovoru s predmetnim nastavnikom
SOCIJALNA PRAVEDNOST I LJUDSKA PRAVA U SOCIJALNOM RADU09.02. u 11,00 dv. 1/1323.02. u 10,00 dv. 2/13
MREŽE ZA PODRŠKU OBITELJI I OSNAŽIVANJU ZAJEDNICE30.01. u 16,00 dv. 3/1713.02. u 16,00 dv. 3/17
GLOBALNI SOCIJALNI RAD I DRUŠTVENI RAZVOJ30.01. u 08,00 dv. 2/1315.02. u 10,00 dv. 1/13
PRIJELAZ OD INSTITUCIONALNE SKRBI NA PODRŠKU U ZAJEDNICI08.02. u 17,00 dv. 1 Rektorat22.02. u 17,00 dv. 1 Rektorat
SOCIJALI RAD U ZAJEDNICI01.02. u 12,00 dv. 4/1716.02. u 16,00 dv. 4/17
MENADŽMENT U JAVNIM I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA08.02. u 14,00 dv. 2/1322.02. u 14,00 dv. 2/13
NAPREDNO SAVJETOVANJE06.02. u 09,00 kabinet20.02. u 09,00 kabinet
SUSTAVI SOCIJALNE SKRBI I ZASTUPANJE08.02. u 09,00 kabinet20.02. u 09,00 kabinet


Izborni predmeti:

PRAVNI I DRUŠTVENI POLOŽAJ ŽENA KROZ POVIJEST01.02. u 08,00 dv. 1/1315.02. u 08,00 dv. 1/13
DRUŠTVENI POLOŽAJ STARIJIH OSOBA KROZ POVIJEST31.01. u 09,00 dv. 1/1715.02. u 09,00 dv. 1/17
OBITELJSKA MEDIJACIJA09.02. u 11,00 dv. 1/1323.02. u 11,00 dv. 1/13
OBITELJSKO NASILJE09.02. u 11,00 dv. 1/1323.02. u 11,00 dv. 1/13
DJECA U SUKOBU SA ZAKONOM10.02. u 10,00 najava na e-mail: bherceg@pravos.hr24.02. u 09,00 dv. 2/13
ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA U KAZNENOM PRAVOSUĐU02.02. u 09,00 dv. 1/1316.02. u 12,00 dv. 1/13
ODABRANA PODRUČJA SOCIJALNOG RADA08.02. u 17,00 dv. 1 Rektorat22.02. u 17,00 dv. 1 Rektorat
EUROPSKO ANTIDISKRIMINACIJSKO PRAVO30.01. u 12,00 dv. 1/1313.02. u 14,00 dv. 1/13
DUHOVNOST I SOCIJALNI RAD06.02.13.02.
UMJETNOST U SOCIJALNOM RADU
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA07.02. u 10,00 dv. 1/1321.02. u 10,00 dv. 1/13
PRAVO NA HRANU08.02. u 13,00 dv. 1/1322.02. u 13,00 dv. 1/13


II. godina

ETIKA U PROFESIONALNOM RAZVOJU SOCIJALNIH RADNIKA08.02.22.02.
INTEGRIRANA SKRB30.01. u 08,0013.02. u 08,00
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA SOCIJALNIM RADNICIMA06.02. u 18,00 dv. 2/1320.02. u 18,00 dv. 2/13
JAVNE POLITIKE ZA DRUŠTVENU PROMJENU30.01. u 16,00 dv. 3/1713.02. u 16,00 dv. 3/17
INTEGRATIVNI SEMINAR TEORIJE I METODOLOGIJE DIPLOMSKOG RADA08.02. u 17,00 dv. 1 Rektorat22.02. u 17,00 dv. 1 Rektorat
PRAKTIČNA NASTAVA08.02. u 09,00 kabinet22.02. u 09,00 kabinet


Izborni predmeti:

EVALUACIJA PROGRAMA U ZAJEDNICI
JAVNO ZDRAVSTVO I LJUDSKA PRAVA07.02. u 10,00 dv. 1/1321.02. u 10,00 dv. 1/13
PRAVO NA ZDRAV OKOLIŠ I SOCIJALNA PRAVA08.02. u 13,00 dv. 1/1322.02. u 13,00 dv. 1/13
PRAVO KRIZNIH SITUACIJA
SLOBODA KRETANJA (SOCIJALNIH) RADNIKA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EU31.01. u 09,00 dv. 1/1314.02. u 09,00 dv. 1/13
MEĐUNARODNA SURADNJA U SUTAVU SOCIJALNE SKRBI30.01. u 11,00 dv. 1/1313.02. u 11,00 dv. 1/13