I. godina

SOCIOLOGIJA07.12. u 09,00 dv. 5/17
UVOD U PSIHOLOGIJU04.12. u 17,00 dv. 5/17
UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD05.12. u 16,00 dv. 1/13
OSNOVE EKONOMIJE12.12. u 14,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I doc. Papa05.12. u 15,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I prof. dr. sc. Kordić05.12. u 09,00 dv. 4/17
OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE12.12. u 15,00 dv. 2/13
TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA20.12. u 12,00 dv. 2/17
KOMUNIKACIJA U SOCIJALNOM RADU06.12. u 16,00 dv. 1/13
OPISNA STATISTIKA05.12. u 14,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 120.12. u 12,00 dv. 2/17

Izborni predmeti:

RELIGIJA I SOCIJALNA PITANJA
UVOD U SOCIOLOGIJU OBITELJI
SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST13.12. u 15,00 dv. 1/13
POVIJEST SOCIJALNOG RADA11.12. u 09,00 dv. 2/17
GLOBALNA KRETANJA I DRUŠTVENE NEJEDNAKOSTI12.12. u 14,00 dv. 2/13
SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE12.12. u 15,00 dv. 2/13
MULTIKULTURALNOST U SOCIJALNOM RADU06.12. u 15,00 dv. 1/13
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
JEZIK I MULTIKULTURALNOST – prof. dr. sc. Kordić05.12. u 09,00 dv. 4/17

II. godina

OSNOVE SAVJETOVANJA04.12. u 16,00 dv. 1 Kampus
SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM06.12. u 16,00 dv. 2/17
OBITELJSKO PRAVO I OBITELJSKO PROCESNO PRAVO12.12. u 16,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – doc. Papa05.12. u 15,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II –  prof. dr. sc. Kordić05.12. u 09,00 dv. 4/17
PRAKTIČNA NASTAVA 206.12. u 16,00 dv. 2/17
UVOD U SUSTAV LJUDSKIH PRAVA08.12. u 09,00 dv. 1/13
SOCIJALNI RAD S OBITELJI04.12. u 16,00 dv. 1 Kampus
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU12.12. u 09,30 Informatička učionica
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA04.12. u 17,00 dv. 5/17
PRAKTIČNA NASTAVA 3

Izborni predmeti:

PRAVA DJECE12.12. u 15,00 dv. 2/17
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM12.12. u 15,00 dv. 2/17
INTERVJU KAO METODA PROCJENE U SOCIJALNOM RADU06.12. u 15,00 dv. 1/13
RIZIČNO I DRUŠTVENO NEPRIHVATILJIVO PONAŠANJE DJECE I MLADIH12.12. u 09,30 Informatička učionica
PREVENCIJA I SOCIJALNI RAD SA ZANEMARENOM I ZLOSTAVLJANOM DJECOM04.12. u 16,00 dv. 1 Kampus

III. godina

SOCIJALNI RAD S GRUPOM05.12. u 16,00 dv. 2 Rektorat
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM06.12. u 16,00 dv. 2/17
PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI11.12. u 11,00 dv. 5/17
OSNOVE UPRAVNOG PRAVA I  ORGANIZACIJA UPRAVE08.12. u 12,00 dv. 5/17
PRAKTIČNA NASTAVA 411.12. u 08,00 dv. 1 Rektorat
PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU U SOCIJALNOM RADU20.12. u 12,00 dv. 2/17
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA STARIJE DOBI06.12. u 09,00 dv. 5/17
OVISNOSTI11.12. u 08,00 dv. 1 Rektorat
OSNOVE ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA U SOCIJALNOM RADU12.12. u 14,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 505.12. u 16,00 dv. 2 Rektorat

Izborni predmeti:

PODRŠKA OSOBAMA S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA
ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DJECE – SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE U SUSTAVU PSIHIJATRIJSKE SKRBI 05.12. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
AUTODESTRUKTIVNI OBLICI PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA05.12. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
UVOD U KAZNENO PRAVO S OSNOVAMA KRIMINOLOGIJE11.12. u 11,00
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKE PRILIKE12.12. u 14,00 dv. 2/13
STRATEGIJSKO PLANIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI12.12. u 14,00 dv. 2/13