I. godina

SOCIOLOGIJA11.01. u 12,00 dv. 1/17
UVOD U PSIHOLOGIJU16.01. u 17,00 dv. 4/17
UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD17.01. u 15,00 dv. 1/13
OSNOVE EKONOMIJE11.01. u 15,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I – doc. Papa11.01. u 09,00 dv. 5/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE Iizv. prof. dr. sc. Kordić10.01. u 13,00 dv. 2/17
OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE13.01. u 13,00 dv. 1/13
TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA18.01. u 12,00 dv. 3/17
KOMUNIKACIJA U SOCIJALNOM RADU11.01. u 14,00 dv. 4/17
OPISNA STATISTIKA10.01. u 14,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 118.01. u 12,00 dv. 3/17

Izborni predmeti:

RELIGIJA I SOCIJALNA PITANJA11.01. u 12,00 dv. 1/17
UVOD U SOCIOLOGIJU OBITELJI11.01. u 12,00 dv. 1/17
SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST11.01. u 12,00 dv. 1/17
POVIJEST SOCIJALNOG RADA12.01. u 10,00 dv. 2/17
GLOBALNA KRETANJA I DRUŠTVENE NEJEDNAKOSTI11.01. u 15,00 dv. 1/13
SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE09.01. u 10,00 dv. 1/17
MULTIKULTURALNOST U SOCIJALNOM RADU11.01. u 17,00 kabinet
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE10.01. u 17,00 dv. 1 Rektorat
JEZIK I MULTIKULTURALNOST – izv. prof. dr. sc. Kordić10.01. u 13,00 dv. 2/17

II. godina

OSNOVE SAVJETOVANJA10.01. u 17,00 dv. 1 Rektorat
SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM11.01. u 17,00 dv. 1 Rekorat
OBITELJSKO PRAVO I OBITELJSKO PROCESNO PRAVO17.01. u 14,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – doc. Papa11.01. u 09,00 dv. 5/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – izv. prof. dr. sc. Kordić10.01. u 13,00 dv. 2/17
PRAKTIČNA NASTAVA 211.01. u 17,00 dv. 1 Rekorat
UVOD U SUSTAV LJUDSKIH PRAVA13.01. u 11,00 dv. 1/13
SOCIJALNI RAD S OBITELJI10.01. u 17,00 dv. 1 Rektorat
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU17.01. u dogovoru s predmetnim nastavnkom
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA16.01. u 17,00 dv. 4/17
PRAKTIČNA NASTAVA 310.01. u 17,00 dv. 1 Rektorat

Izborni predmeti:

PRAVA DJECE17.01. u 13,00 kabinet
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM17.01. u 13,00 kabinet
INTERVJU KAO METODA PROCJENE U SOCIJALNOM RADU11.01. u 17,00 kabinet
RIZIČNO I DRUŠTVENO NEPRIHVATILJIVO PONAŠANJE DJECE I MLADIH17.01. u dogovoru s predmetnim nastavnkom
PREVENCIJA I SOCIJALNI RAD SA ZANEMARENOM I ZLOSTAVLJANOM DJECOM11.01. u 17,00 kabinet

III. godina

SOCIJALNI RAD S GRUPOM10.01. u 17,00 dv. 1 Rektorat
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM11.01. u 17,00 dv. 1 Rekorat
PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI16.01. u 10,00 dv. 1/17
OSNOVE UPRAVNOG PRAVA I  ORGANIZACIJA UPRAVE20.01. u 12,30 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 416.01. u 09,00 kabinet
PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU U SOCIJALNOM RADU18.01. u 12,00 dv. 3/17
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA STARIJE DOBI11.01. u 14,00 dv. 4/17
OVISNOSTI13.01. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
OSNOVE ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA U SOCIJALNOM RADU11.01. u 15,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 5

Izborni predmeti:

PODRŠKA OSOBAMA S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA10.01. u 17,00 dv. 1 Rektorat
ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DJECE – SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE U SUSTAVU PSIHIJATRIJSKE SKRBI13.01. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
AUTODESTRUKTIVNI OBLICI PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA13.01. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
PRAVA STARIJIH OSOBA
UVOD U KAZNENO PRAVO S OSNOVAMA KRIMINOLOGIJE16.01. u 11,00
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKE PRILIKE11.01. u 15,00 dv. 1/13
STRATEGIJSKO PLANIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI11.01. u 15,00 dv. 1/13