I. godina

SOCIOLOGIJA11.01. u 09:00 dv. 5/17
UVOD U PSIHOLOGIJU08.01. u 17:00 dv. 5/17
UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD09.01. u 14,00 dv. 2/13
OSNOVE EKONOMIJE10.01. u 14:00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I doc. Papa09.01. u 15:00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I prof. dr. sc. Kordić09.01. u 9:00 dv. 4/17
OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE16.01. u 09:00 dv. 2/17
TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA22.01. u 12:00 dv. 5/17
KOMUNIKACIJA U SOCIJALNOM RADU10.01. u 15,00 dv. 3/17
OPISNA STATISTIKA23.01. u 14:00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 122.01. u 12:00 dv. 5/17

Izborni predmeti:

RELIGIJA I SOCIJALNA PITANJA11.01. u 09:00 dv. 5/17
UVOD U SOCIOLOGIJU OBITELJI
SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST15.01. u 17:00 dv. 2/17
POVIJEST SOCIJALNOG RADA16.01. u 09:00 dv. 4/17
GLOBALNA KRETANJA I DRUŠTVENE NEJEDNAKOSTI10.01. u 14:00 dv. 2/13
SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE16.01. u 09:00 dv. 2/17
MULTIKULTURALNOST U SOCIJALNOM RADU10.01. u 15,00 dv. 3/17
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
JEZIK I MULTIKULTURALNOST – prof. dr. sc. Kordić09.01. u 9:00 dv. 4/17

II. godina

OSNOVE SAVJETOVANJA
SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM10.01. u 16,00 REKTORAT dv. 1
OBITELJSKO PRAVO I OBITELJSKO PROCESNO PRAVO15.01. u 14:00 dv. 5/17
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – doc. Papa09.01. u 15:00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II –  prof. dr. sc. Kordić09.01. u 9:00 dv. 4/17
PRAKTIČNA NASTAVA 210.01. u 16,00 REKTORAT dv. 1
UVOD U SUSTAV LJUDSKIH PRAVA12.01. u 09:00 dv. 1/13
SOCIJALNI RAD S OBITELJI
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU16.01. u 09:30 informatička
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA08.01. u 17:00 5/17
PRAKTIČNA NASTAVA 3

Izborni predmeti:

PRAVA DJECE16.01. u 14:00 kab. 58/13
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM16.01. u 14:00 kab. 58/13
INTERVJU KAO METODA PROCJENE U SOCIJALNOM RADU10.01. u 15,00 dv. 3/17
RIZIČNO I DRUŠTVENO NEPRIHVATILJIVO PONAŠANJE DJECE I MLADIH16.01. u 09:30 informatička
PREVENCIJA I SOCIJALNI RAD SA ZANEMARENOM I ZLOSTAVLJANOM DJECOM

III. godina

SOCIJALNI RAD S GRUPOM
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM10.01. u 16,00 REKTORAT dv. 1
PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI15.01. u 12:00 dv. 2/17
OSNOVE UPRAVNOG PRAVA I  ORGANIZACIJA UPRAVE19.01. u 11:00 dv. 5/17
PRAKTIČNA NASTAVA 415.01. u 08:00 REKTORAT dv. 1
PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU U SOCIJALNOM RADU22.01. u 12:00 dv. 5/17  
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA STARIJE DOBI10.01. u 09:00 dv. 5/17
OVISNOSTI08.01. u 08:00 REKTORAT dv. 1
OSNOVE ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA U SOCIJALNOM RADU10.01. u 14:00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 5

Izborni predmeti:

PODRŠKA OSOBAMA S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA
ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DJECE – SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE U SUSTAVU PSIHIJATRIJSKE SKRBI09.01. u 15:00 dv. 1/17
AUTODESTRUKTIVNI OBLICI PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA09.01. u 15:00 dv. 1/17
UVOD U KAZNENO PRAVO S OSNOVAMA KRIMINOLOGIJE15.01. u 11:00 kabinet Tomičić
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKE PRILIKE10.01. u 14:00 dv. 2/13
STRATEGIJSKO PLANIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI10.01. u 14:00 dv. 2/13