I. godina

SOCIOLOGIJA18.05. u 11,00 dv. 2/13
UVOD U PSIHOLOGIJU22.05. u 17,00 dv. 1/13
UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD16.05. u 10,00 dv. 1/13
OSNOVE EKONOMIJE10.05. u 13,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I doc. Papa09.05. u 11,00 dv. 2/13
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I izv. prof. dr. sc. Kordić09.05. u 10,00 dv. 1/13
OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE05.05. u 12,00 dv. 1/13
TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA03.05. u 18,00 dv. 1/13
KOMUNIKACIJA U SOCIJALNOM RADU17.05. u 15,00 dv. 3/17
OPISNA STATISTIKA02.05. u 14,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 103.05. u 18,00 dv. 1/13

Izborni predmeti:

RELIGIJA I SOCIJALNA PITANJA18.05. u 11,00 dv. 2/13
UVOD U SOCIOLOGIJU OBITELJI18.05. u 11,00 dv. 2/13
SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST16.05. u 15,00 dv. 5/17
POVIJEST SOCIJALNOG RADA09.05. u 12,00 dv. 2/13
GLOBALNA KRETANJA I DRUŠTVENE NEJEDNAKOSTI10.05. u 13,00 dv. 2/13
SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE08.05. u 13,00 dv. 2/13
MULTIKULTURALNOST U SOCIJALNOM RADU17.05. u 13,00 dv. 4/17
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE23.05. u 16,00 dv. 1/Rektorat
JEZIK I MULTIKULTURALNOST – izv. prof. dr. sc. Kordić09.05. u 10,00 dv. 1/13

II. godina

OSNOVE SAVJETOVANJA23.05. u 16,00 dv. 1/Rektorat
SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM17.05. u 15,00 dv. 1/Rektorat
OBITELJSKO PRAVO I OBITELJSKO PROCESNO PRAVO24.05. u 11,00 dv. 4/17
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – doc. Papa09.05. u 11,00 dv. 2/13
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – izv. prof. dr. sc. Kordić09.05. u 10,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 217.05. u 15,00 dv. 1/Rektorat
UVOD U SUSTAV LJUDSKIH PRAVA12.05. u 14,00 dv. 1/13
SOCIJALNI RAD S OBITELJI23.05. u 16,00 dv. 1/Rektorat
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU16.05. u dogovoru s predmetnim nastavnkom
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA22.05. u 17,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 323.05. u 16,00 dv. 1/Rektorat

Izborni predmeti:

PRAVA DJECE25.05. u 11,00 kabinet
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM25.05. u 11,00 kabinet
INTERVJU KAO METODA PROCJENE U SOCIJALNOM RADU17.05. u 13,00 dv. 4/17
RIZIČNO I DRUŠTVENO NEPRIHVATILJIVO PONAŠANJE DJECE I MLADIH16.05. u dogovoru s predmetnim nastavnkom
PREVENCIJA I SOCIJALNI RAD SA ZANEMARENOM I ZLOSTAVLJANOM DJECOM17.05. u 13,00 dv. 4/17

III. godina

SOCIJALNI RAD S GRUPOM
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM17.05. u 15,00 dv. 1/Rektorat
PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI08.05. u 11,00 dv. 4/17
OSNOVE UPRAVNOG PRAVA I  ORGANIZACIJA UPRAVE19.05. u 10,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 422.05. u 09,00 dv. 1/Rektorat
PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU U SOCIJALNOM RADU03.05. u 18,00 dv. 1/13
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA STARIJE DOBI17.05. u 15,00 dv. 3/17
OVISNOSTI03.05. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
OSNOVE ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA U SOCIJALNOM RADU10.05. u 13,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 5

Izborni predmeti:

PODRŠKA OSOBAMA S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA23.05. u 16,00 dv. 1/Rektorat
ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DJECE – SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE U SUSTAVU PSIHIJATRIJSKE SKRBI03.05. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
AUTODESTRUKTIVNI OBLICI PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA03.05. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
UVOD U KAZNENO PRAVO S OSNOVAMA KRIMINOLOGIJE08.05. u 11,00
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKE PRILIKE10.05. u 13,00 dv. 2/13
STRATEGIJSKO PLANIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI10.05. u 13,00 dv. 2/13