I. godina

SOCIOLOGIJA10.5.2024 u 12,00 dv. 2/17
UVOD U PSIHOLOGIJU14.5.2024 u 18,00 dv.2/17
UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD7.5.2024 u 14,00 dv. 2/17
OSNOVE EKONOMIJE8.5.2024 u 13,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I doc. Papa7.5.2024 u 16,00 dv. 4/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I prof. dr. sc. Kordić7.5.2024 u 8,00 dv. 2/17
OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE15.5.2024 u 8,30 dv. 2/17
TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA23.5.2024 u 15,00 dv. 2/13
KOMUNIKACIJA U SOCIJALNOM RADU15.5.2024 u 18,00 dv. 4/17
OPISNA STATISTIKA21.5.2024 u 15,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 123.5.2024 u 15,00 dv. 2/13

Izborni predmeti:

RELIGIJA I SOCIJALNA PITANJA10.5.2024 u 12,00 dv. 2/17
UVOD U SOCIOLOGIJU OBITELJI10.5.2024 u 12,00 dv. 2/17
SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST6.5.2024 u 16,00 dv. 2/17
POVIJEST SOCIJALNOG RADA7.5.2024 u 8,00 dv. 1/17
GLOBALNA KRETANJA I DRUŠTVENE NEJEDNAKOSTI8.5.2024 u 13,00 dv. 2/13
SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE15.5.2024 u 8,30 dv. 2/17
MULTIKULTURALNOST U SOCIJALNOM RADU15.5.2024 u 18,00 dv. 4/17
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
JEZIK I MULTIKULTURALNOST – prof. dr. sc. Kordić7.5.2024 u 8,00 dv. 2/17

II. godina

OSNOVE SAVJETOVANJA
SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM15.5.2024 u 17,00 dv. 1/13
OBITELJSKO PRAVO I OBITELJSKO PROCESNO PRAVO16.5.2024 u 14,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – doc. Papa7.5.2024 u 16,00 dv. 4/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II –  prof. dr. sc. Kordić7.5.2024 u 8,00 dv. 2/17
PRAKTIČNA NASTAVA 215.5.2024 u 17,00 dv. 1/13
UVOD U SUSTAV LJUDSKIH PRAVA10.5.2024 u 10,00 dv. 4/17
SOCIJALNI RAD S OBITELJI
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU28.5.2024 u 9,00 informatička
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA14.5.2024 u 18,00 dv.2/17
PRAKTIČNA NASTAVA 3

Izborni predmeti:

PRAVA DJECE16.5.2024 u 10,00 kabinet
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM16.5.2024 u 10,00 kabinet
INTERVJU KAO METODA PROCJENE U SOCIJALNOM RADU15.5.2024 u 18,00 dv. 4/17
RIZIČNO I DRUŠTVENO NEPRIHVATILJIVO PONAŠANJE DJECE I MLADIH28.5.2024
PREVENCIJA I SOCIJALNI RAD SA ZANEMARENOM I ZLOSTAVLJANOM DJECOM

III. godina

SOCIJALNI RAD S GRUPOM
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM15.5.2024 u 17,00 dv. 1/13
PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI6.5.2024 u 10,00 2/17
OSNOVE UPRAVNOG PRAVA I  ORGANIZACIJA UPRAVE17.5.2024 u 11,00 dv. 4/17
PRAKTIČNA NASTAVA 413.5.2024
PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU U SOCIJALNOM RADU23.5.2024 u 15,00 dv. 2/13
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA STARIJE DOBI
OVISNOSTI7.5.2024 u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
OSNOVE ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA U SOCIJALNOM RADU8.5.2024 u 13,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 5

Izborni predmeti:

PODRŠKA OSOBAMA S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA
ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DJECE – SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE U SUSTAVU PSIHIJATRIJSKE SKRBI7.5.2024 u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
AUTODESTRUKTIVNI OBLICI PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA7.5.2024 u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
UVOD U KAZNENO PRAVO S OSNOVAMA KRIMINOLOGIJE13.5.2024 u 11,00 kabinet
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKE PRILIKE8.5.2024 u 13,00 dv. 2/13
STRATEGIJSKO PLANIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI8.5.2024 u 13,00 dv. 2/13