I. godina

SOCIOLOGIJA13.04. u 11,00 dv. 2/13
UVOD U PSIHOLOGIJU24.04. u 17,00 dv. 1/13
UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD11.04. u 09,00 dv. 1/13
OSNOVE EKONOMIJE05.04. u 08,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I – doc. Papa18.04. u 18,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE Iizv. prof. dr. sc. Kordić18.04. u 10,00 dv. 1/13
OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE14.04. u 12,00 dv. 2/17
TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA05.04. u 14,00 dv. 2/13
KOMUNIKACIJA U SOCIJALNOM RADU26.04. u 18,00 dv. 2 Rektorat
OPISNA STATISTIKA06.04. u 14,00 dv. 2/17
PRAKTIČNA NASTAVA 105.04. u 14,00 dv. 2/13

Izborni predmeti:

RELIGIJA I SOCIJALNA PITANJA13.04. u 11,00 dv. 2/13
UVOD U SOCIOLOGIJU OBITELJI13.04. u 11,00 dv. 2/13
SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST12.04. u 15,00 dv. 5/17
POVIJEST SOCIJALNOG RADA04.04. u 11,00 dv. 2/13
GLOBALNA KRETANJA I DRUŠTVENE NEJEDNAKOSTI05.04. u 08,00 dv. 1/13
SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE18.04. u 14,00 dv. 2/13
MULTIKULTURALNOST U SOCIJALNOM RADU26.04. u 13,00 dv. 2/13
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE03.04. u 16,00 dv. 2/17
JEZIK I MULTIKULTURALNOST – izv. prof. dr. sc. Kordić18.04. u 10,00 dv. 1/13

II. godina

OSNOVE SAVJETOVANJA03.04. u 16,00 dv. 2/17
SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM26.04. u 15,00 dv. 1 Rektorat
OBITELJSKO PRAVO I OBITELJSKO PROCESNO PRAVO20.04. u 14,00 dv. 2/17
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – doc. Papa18.04. u 18,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – izv. prof. dr. sc. Kordić18.04. u 10,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 226.04. u 15,00 dv. 1 Rektorat
UVOD U SUSTAV LJUDSKIH PRAVA14.04. u 14,00 dv. 1/13
SOCIJALNI RAD S OBITELJI03.04. u 16,00 dv. 2/17
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU18.04. u dogovoru s predmetnim nastavnkom
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA24.04. u 17,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 303.04. u 16,00 dv. 2/17

Izborni predmeti:

PRAVA DJECE19.04. u 11,00 kabinet
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM19.04. u 11,00 kabinet
INTERVJU KAO METODA PROCJENE U SOCIJALNOM RADU26.04. u 13,00 dv. 2/13
RIZIČNO I DRUŠTVENO NEPRIHVATILJIVO PONAŠANJE DJECE I MLADIH18.04. u dogovoru s predmetnim nastavnkom
PREVENCIJA I SOCIJALNI RAD SA ZANEMARENOM I ZLOSTAVLJANOM DJECOM26.04. u 13,00 dv. 2/13

III. godina

SOCIJALNI RAD S GRUPOM28.04. u 16,00 dv. 2 Rektorat
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM26.04. u 15,00 dv. 1 Rektorat
PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI03.04. u 11,00 dv. 4/17
OSNOVE UPRAVNOG PRAVA I  ORGANIZACIJA UPRAVE14.04. u 12,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 424.04. u u 12,00 kabinet Barišić/Rektorat
PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU U SOCIJALNOM RADU05.04. u 14,00 dv. 2/13
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA STARIJE DOBI26.04. u 18,00 dv. 2 Rektorat
OVISNOSTI25.04. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
OSNOVE ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA U SOCIJALNOM RADU05.04. u 08,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 528.04. u 16,00 dv. 2 Rektorat

Izborni predmeti:

PODRŠKA OSOBAMA S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA03.04. u 16,00 dv. 2/17
ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DJECE – SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE U SUSTAVU PSIHIJATRIJSKE SKRBI25.04. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
AUTODESTRUKTIVNI OBLICI PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA 25.04. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
PRAVA STARIJIH OSOBA
UVOD U KAZNENO PRAVO S OSNOVAMA KRIMINOLOGIJE17.04. u 11,00
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKE PRILIKE05.04. u 08,00 dv. 1/13
STRATEGIJSKO PLANIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI05.04. u 08,00 dv. 1/13