I. godina

SOCIOLOGIJA18.4. u 14,00 dv. 2/13
UVOD U PSIHOLOGIJU09.4. u 18,00 dv. 2/17
UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD02.4.  u 9,00 dv. 1/13
OSNOVE EKONOMIJE03.4. u 13,30 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I doc. Papa16.4. u 13,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I prof. dr. sc. Kordić09.4. u 8,00 dv. 1/17
OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE24.4. u 8,30 dv. 2/17
TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA23.4. u 15,00 2/13
KOMUNIKACIJA U SOCIJALNOM RADU25.4. u 16,00 dv. 4/17
OPISNA STATISTIKA23.4. u 15,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 123.4. u 15,00 2/13

Izborni predmeti:

RELIGIJA I SOCIJALNA PITANJA18.4. u 14,00 dv. 2/13
UVOD U SOCIOLOGIJU OBITELJI18.4. u 14,00 dv. 2/13
SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST08.4. u 11,00 dv. 2/17
POVIJEST SOCIJALNOG RADA18.4. u 8,00 dv. 2/13
GLOBALNA KRETANJA I DRUŠTVENE NEJEDNAKOSTI03.4. u 13,30 dv. 2/13
SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE24.4. u 8,30 dv. 2/17
MULTIKULTURALNOST U SOCIJALNOM RADU25.4. u 16,00 dv. 4/17
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE02.4. u 16,00 dv. 4/17
JEZIK I MULTIKULTURALNOST – prof. dr. sc. Kordić09.4. u 8,00 dv. 1/17

II. godina

OSNOVE SAVJETOVANJA02.4. u 16,00 dv. 4/17
SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM24.4. u 17,00 dv. 1/13
OBITELJSKO PRAVO I OBITELJSKO PROCESNO PRAVO 
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – doc. Papa16.4. u 13,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II –  prof. dr. sc. Kordić09.4. u 8,00 dv. 1/17
PRAKTIČNA NASTAVA 224.4. u 17,00 dv. 1/13
UVOD U SUSTAV LJUDSKIH PRAVA05.4. u 10,00 dv. 1/13
SOCIJALNI RAD S OBITELJI02.4. u 16,00 dv. 4/17
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU16.4. u 9,00 informatička
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA09.4. u 18,00 dv. 2/17
PRAKTIČNA NASTAVA 302.4. u 16,00 dv. 4/17

Izborni predmeti:

PRAVA DJECE15.4. u 12,00 dv. 2/17
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM15.4. u 12,00 dv. 2/17
INTERVJU KAO METODA PROCJENE U SOCIJALNOM RADU25.4. u 16,00 dv. 4/17
RIZIČNO I DRUŠTVENO NEPRIHVATILJIVO PONAŠANJE DJECE I MLADIH09.4.
PREVENCIJA I SOCIJALNI RAD SA ZANEMARENOM I ZLOSTAVLJANOM DJECOM02.4. u 16,00 dv. 4/17

III. godina

SOCIJALNI RAD S GRUPOM25.4. u 17,00 dv. 1/17
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM24.4. u 17,00 dv. 1/13
PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI08.4. u 11,00 dv. 2/17
OSNOVE UPRAVNOG PRAVA I  ORGANIZACIJA UPRAVE12.4. u 11,00 dv. 2/17
PRAKTIČNA NASTAVA 415.4.
PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU U SOCIJALNOM RADU23.4. u 15,00 2/13
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA STARIJE DOBI25.4. u 17,00 dv. 1/17
OVISNOSTI03.4. u 12,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
OSNOVE ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA U SOCIJALNOM RADU03.4. u 13,30 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 525.4. u 17,00 dv. 1/17

Izborni predmeti:

PODRŠKA OSOBAMA S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA02.4. u 16,00 dv. 4/17
ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DJECE – SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE U SUSTAVU PSIHIJATRIJSKE SKRBI03.4. u 12,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
AUTODESTRUKTIVNI OBLICI PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA03.4. u 12,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
UVOD U KAZNENO PRAVO S OSNOVAMA KRIMINOLOGIJE08.4. u 11,00  kabinet
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKE PRILIKE03.4. u 13,30 dv. 2/13
STRATEGIJSKO PLANIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI03.4. u 13,30 dv. 2/13