I. godina

SOCIOLOGIJA01.09. u 10,00 dv. 1/1314.09. u 10,00 dv. 1/13
UVOD U PSIHOLOGIJU04.09. u 17,00 dv. 1/1318.09. u 17,00 dv. 1/13
UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD05.09. u 10,00 dv. 1/1319.09. u 10,00 dv. 1/13
OSNOVE EKONOMIJE06.09. u 11,00 dv. 1/1320.09. u 11,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I – doc. Papa07.09. u 10,00 dv. 2/1328.09. u 10,00 dv. 2/13
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE Iizv. prof. dr. sc. Kord07.09. u 12,00 dv. 2/1321.09. u 10,00 dv. 2/13
OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE05.09. u 17,00 dv. 1/1319.09. u 17,00 dv. 1/13
TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA28.08. u 16,00 dv. 2/1311.09. u 08,00 dv. 1/13
KOMUNIKACIJA U SOCIJALNOM RADU30.08. u 15,00 dv. 1/1713.09. u 15,00 dv. 4/17
OPISNA STATISTIKA06.06. u 14,00 dv. 2/1320.09. u 14,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 128.08. u 16,00 dv. 2/1311.09. u 08,00 dv. 1/13

Izborni predmeti:

RELIGIJA I SOCIJALNA PITANJA01.09. u 10,00 dv. 1/1314.09. u 10,00 dv. 1/13
UVOD U SOCIOLOGIJU OBITELJI01.09. u 10,00 dv. 1/1314.09. u 10,00 dv. 1/13
SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST31.08. u 10,00 dv. 5/1715.09. u 10,00 dv. 5/17
POVIJEST SOCIJALNOG RADA05.09. u 11,00 dv. 1/1319.09. u 11,00 dv. 1/13
GLOBALNA KRETANJA I DRUŠTVENE NEJEDNAKOSTI06.09. u 11,00 dv. 1/1320.09. u 11,00 dv. 1/13
SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE28.08. u 12,00 dv. 2/1318.09. u 12,00 dv. 2/13
MULTIKULTURALNOST U SOCIJALNOM RADU30.08. u 15,00 dv. 1/1713.09. u 15,00 dv. 4/17
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE05.09. u 16,00 dv. 2/1714.09. u 16,00 dv. 2/17
JEZIK I MULTIKULTURALNOST – izv. prof. dr. sc. Kordić07.09. u 12,00 dv. 2/1321.09. u 10,00 dv. 2/13

II. godina

OSNOVE SAVJETOVANJA29.08. u 17,00 dv. 2/1711.09. u 16,00 dv. 2/17
SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM30.08. u 17,00 dv. 1/1713.09. u 17,00 dv. 2/13
OBITELJSKO PRAVO I OBITELJSKO PROCESNO PRAVO07.09. u 10,00 dv. 1/1325.09. u 10,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – doc. Papa07.09. u 10,00 dv. 2/1328.09. u 10,00 dv. 2/13
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – izv. prof. dr. sc. Kordić07.09. u 12,00 dv. 2/1321.09. u 10,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 230.08. u 17,00 dv. 1/1713.09. u 17,00 dv. 2/13
UVOD U SUSTAV LJUDSKIH PRAVA31.08. u 09,00 dv. 1/1315.09. u 09,00 dv. 1/13
SOCIJALNI RAD S OBITELJI29.08. u 17,00 dv. 2/1711.09. u 16,00 dv. 2/17
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU29.08.  u dogovoru s predmetnim nastavnkom 19.09. u u dogovoru s predmetnim nastavnkom
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA04.09. u 17,00 dv. 1/1318.09. u 17,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 308.09. u 18,00 dv. 2/1729.09. u 18,00 dv. 2/17

Izborni predmeti:

PRAVA DJECE06.09. u 10,00 kabinet 5820.09. u 10,00 kabinet 58
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM06.09. u 10,00 kabinet 5820.09. u 10,00 kabinet 58
INTERVJU KAO METODA PROCJENE U SOCIJALNOM RADU30.08. u 15,00 dv. 1/1713.09. u 15,00 dv. 4/17
RIZIČNO I DRUŠTVENO NEPRIHVATILJIVO PONAŠANJE DJECE I MLADIH29.08. u dogovoru s predmetnim nastavnkom19.09. u dogovoru s predmetnim nastavnkom
PREVENCIJA I SOCIJALNI RAD SA ZANEMARENOM I ZLOSTAVLJANOM DJECOM30.08. u 15,00 dv. 1/1713.09. u 15,00 dv. 4/17

III. godina

SOCIJALNI RAD S GRUPOM04.09. u 10,00 dv. 2/Rektorat18.09. u 10,00 dv. 2/Rektorat
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM30.08. u 17,00 dv. 1/1713.09. u 17,00 dv. 2/13
PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI04.09. u 11,00 dv. 2/1318.09. u 11,00 dv. 2/13
OSNOVE UPRAVNOG PRAVA I  ORGANIZACIJA UPRAVE06.09. u 10,00 dv. 1/1720.09. u 10,00 dv. 1/17
PRAKTIČNA NASTAVA 404.09. u 17,00 dv. 3/1718.09. u 17,00 dv. 3/17
PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU U SOCIJALNOM RADU28.08. u 16,00 dv. 2/1311.09. u 14,00 dv. 1/13
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA STARIJE DOBI31.08. u 14,00 dv. 2/ Rektorat14.09. u 14,00 dv. 2/Rektorat
OVISNOSTI 01.09. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek15.09. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
OSNOVE ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA U SOCIJALNOM RADU06.09. u 11,00 dv. 1/1320.09. u 11,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 504.09. u 10,00 dv. 2/Rektorat18.09. u 10,00 dv. 2/Rektorat

Izborni predmeti:

PODRŠKA OSOBAMA S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA05.09. u 16,00 dv. 2/1714.09. u 16,00 dv. 2/17
ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DJECE – SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE U SUSTAVU PSIHIJATRIJSKE SKRBI 01.09. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek 15.09. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
AUTODESTRUKTIVNI OBLICI PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA 01.09. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek 15.09. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
UVOD U KAZNENO PRAVO S OSNOVAMA KRIMINOLOGIJE04.09. u 11,0018.09. u 11,00
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKE PRILIKE06.09. u 11,00 dv. 1/1320.09. u 11,00 dv. 1/13
STRATEGIJSKO PLANIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI06.09. u 11,00 dv. 1/1320.09. u 11,00 dv. 1/13