I. godina

SOCIOLOGIJA20.06. u 12,00 dv. 1/1304.07. u 13,00 dv. 1/13
UVOD U PSIHOLOGIJU19.06. u 17,00 dv. 2/1303.07. u 17,00 dv. 2/13
UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD20.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 12,00 dv. 1/13
OSNOVE EKONOMIJE14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I doc. Papa12.06. u 10,00 dv. 2/1703.07. u 10,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE I izv. prof. dr. sc. Kordić06.06. u 09,00 dv. 1/1303.07. u 09,00 dv. 1/13
OSNOVE SOCIJALNE POLITIKE23.06. u 16,00 dv. 1/1307.07. u 12,00 dv. 1/13
TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA26.06. u 18,00 dv. 1/1310.07. u 18,00 dv. 1/13
KOMUNIKACIJA U SOCIJALNOM RADU14.06. u 16,00 dv. 4/1712.07. u 16,00 dv. 4/17
OPISNA STATISTIKA14.06. u 14,00 dv. 2/1304.07. u 14,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 126.06. u 14,00 dv. 1/1311.07. u 16,00 dv. 2/13

Izborni predmeti:

RELIGIJA I SOCIJALNA PITANJA20.06. u 12,00 dv. 1/1304.07. u 13,00 dv. 1/13
UVOD U SOCIOLOGIJU OBITELJI20.06. u 12,00 dv. 1/1304.07. u 13,00 dv. 1/13
SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST15.06. u 10,00 dv. 5/1703.07. u 10,00 dv. 5/17
POVIJEST SOCIJALNOG RADA12.06. u 09,00 dv. 1/1305.07. u 09,00 dv. 1/13
GLOBALNA KRETANJA I DRUŠTVENE NEJEDNAKOSTI14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13
SOCIJALNA POLITIKA HRVATSKE12.06. u 12,00 dv. 1/1310.07. u 12,00 dv. 1/13
MULTIKULTURALNOST U SOCIJALNOM RADU14.06. Redoviti – u 13,00 dv. 4/17 Izvanredni -u 16,00 dv. 4/1712.07. Redoviti – u 14,00 dv. 4/17 Izvanredni -u 16,00 dv. 4/17
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE12.06. u 16,00 dv. 2/1703.07. u 16,00 dv. 2/17
JEZIK I MULTIKULTURALNOST – izv. prof. dr. sc. Kordić06.06. u 09,00 dv. 1/1303.07. u 09,00 dv. 1/13

II. godina

OSNOVE SAVJETOVANJA12.06. u 16,00 dv. 2/1703.07. u 16,00 dv. 2/17
SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM14.06. u 17,00 Rektorat14.07. u 17,00 dv. 2/17
OBITELJSKO PRAVO I OBITELJSKO PROCESNO PRAVO15.06. u 11,00 dv. 1/1305.07. u 11,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – doc. Papa12.06. u 10,00 dv. 2/1703.07. u 10,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK ZA SOCIJALNE RADNIKE II – izv. prof. dr. sc. Kordić06.06. u 09,00 dv. 1/1303.07. u 09,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 214.06. u 17,00 Rektorat14.07. u 17,00 dv. 2/17
UVOD U SUSTAV LJUDSKIH PRAVA16.06. u 09,00 dv. 1/1307.07. u 09,00 dv. 1/13
SOCIJALNI RAD S OBITELJI12.06. u 16,00 dv. 2/1703.07. u 16,00 dv. 2/17
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU20.06.  u dogovoru s predmetnim nastavnkom11.07.  u dogovoru s predmetnim nastavnkom
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA19.06. u 17,00 dv. 2/1303.07. u 17,00 dv. 2/13
PRAKTIČNA NASTAVA 312.06. u 17,00 dv. 1/1704.07. u 17,00 dv. 1/17

Izborni predmeti:

PRAVA DJECE14.06. u 11,00 kabinet 58/1303.07. u 11,00 kabinet 57/13
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM14.06. u 11,00 kabinet 58/1303.07. u 11,00 kabinet 57/13
INTERVJU KAO METODA PROCJENE U SOCIJALNOM RADU14.06. Redoviti – u 13,00 dv. 4/17 Izvanredni -u 16,00 dv. 4/1712.07. Redoviti – u 14,00 dv. 4/17 Izvanredni -u 16,00 dv. 4/17
RIZIČNO I DRUŠTVENO NEPRIHVATILJIVO PONAŠANJE DJECE I MLADIH20.06. u dogovoru s predmetnim nastavnkom11.07.  u dogovoru s predmetnim nastavnkom
PREVENCIJA I SOCIJALNI RAD SA ZANEMARENOM I ZLOSTAVLJANOM DJECOM14.06. Redoviti – u 13,00 dv. 4/17 Izvanredni -u 16,00 dv. 4/1712.07. Redoviti – u 14,00 dv. 4/17 Izvanredni -u 16,00 dv. 4/17

III. godina

SOCIJALNI RAD S GRUPOM12.06. u 10,00 dv. 2/Rektorat26.06. u 16,00 dv. 2/Rektorat
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM14.06. u 17,00 Rektorat14.07. u 17,00 dv. 2/17
PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI12.06. u 12,00 dv. 2/1303.07. u 12,00 dv. 2/13
OSNOVE UPRAVNOG PRAVA I  ORGANIZACIJA UPRAVE15.06. u 10,00 kabinet03.07. u 10,00 dv. 1/17
PRAKTIČNA NASTAVA 419.06.03.07.
PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU U SOCIJALNOM RADU26.06. u 14,00 dv. 1/1311.07. u 16,00 dv. 2/13
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA STARIJE DOBI14.06. u 15,00 Rektorat14.07. u 16,00 dv. 2/Rektorat
OVISNOSTI15.06. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek06.07. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
OSNOVE ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA U SOCIJALNOM RADU14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13
PRAKTIČNA NASTAVA 512.06. u 10,00 dv. 2/Rektorat26.06. u 16,00 dv. 2/Rektorat

Izborni predmeti:

PODRŠKA OSOBAMA S PSIHIČKIM POTEŠKOĆAMA12.06. u 16,00 dv. 2/1703.07. u 16,00 dv. 2/17
ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DJECE – SIMPTOMI, DIJAGNOSTICIRANJE I LIJEČENJE U SUSTAVU PSIHIJATRIJSKE SKRBI15.06. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek06.07. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
AUTODESTRUKTIVNI OBLICI PONAŠANJA DJECE I ADOLESCENATA15.06. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek06.07. u 10,00 Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Osijek
UVOD U KAZNENO PRAVO S OSNOVAMA KRIMINOLOGIJE12.06. u 11,0003.07. u 11,00
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I PODUZETNIČKE PRILIKE14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13
STRATEGIJSKO PLANIRANJE U SOCIJALNOJ POLITICI14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13