I.  godina

TEORIJA PRAVA I DRŽAVE17.01. u 15,00 dv. 1/13
POVIJEST HRVATSKOG PRAVA I DRŽAVE13.01. u 09,00 dv. 1/17
POLITIČKA EKONOMIJA11.01. u 15,00 dv. 1/13
ENGLESKI  JEZIK I– Rišner, prof.12.01. u 11,30 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK I – izv. prof. dr. sc. Kordić10.01. u 13,00 dv. 2/17
USTAVNO PRAVO    13.01. u 10,00 dv. 1/13
RIMSKO PRIVATNO PRAVO12.01. u 10,00 dv. 2/17
LATINSKA PRAVNA TERMINOLOGIJA12.01. u 10,00 dv. 2/17
SOCIOLOGIJA                                           11.01. u 12,00 dv. 1/17
ENGLESKI JEZIK II – Rišner, prof. 12.01. u 11,30 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK II – izv. prof. dr. sc. Kordić10.01. u 13,00 dv. 2/17

II. godina

KAZNENO PRAVO09.01. u 09,00 dv. 1/17
OBITELJSKO PRAVO17.01. u 14,00 dv. 2/13
OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE12.01. u 08,00 dv. 5/17
ENGLESKI JEZIK III – izv. prof. dr. sc. Kordić        10.01. u 13,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK III – izv. prof. dr. sc. Kordić10.01. u 13,00 dv. 2/17
KAZNENO PROCESNO PRAVO12.01. u 13.00 dv. 1/13
MEĐUNARODNO PRAVO13.01. u 12,00 dv. 1/13
EKONOMSKA POLITIKA11.01. u 15,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK IV – izv. prof. dr. sc. Kordić        10.01. u 13,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK IV – izv. prof. dr. sc. Kordić10.01. u 13,00 dv. 2/17

III. godina  

UPRAVNO PRAVO20.01. u 12,30 dv. 1/13
RADNO I SOCIJALNO PRAVO09.01. u 10,00 dv. 1/17
RADNO I SOCIJALNO PRAVO – seminar16.01.
EUROPSKO JAVNO PRAVO10.01. u 09,00 dv. 2/17
GRAĐANSKO PRAVO I16.01. u 12,00 dv. 2/17
TRGOVAČKO PRAVO20.01. u 10,00 dv. 1/13
UPRAVNA ZNANOST18.01. u 12,00 dv. 1/17

IV. godina 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO13.01. u 13,00 dv. 2/13
POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO12.01. u 09,00 dv. 5/17
STATISTIKA I PRAVNA INFORMATIKA10.01. u 14,00 dv. 2/13
PRAVO DRUŠTAVA20.01. u 11,00 dv. 1/13
GRAĐANSKO PRAVO II10.01. u 08,00 dv. 2/17
FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST19.01. u 09,00 dv. 5/17
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO09.01. u 14,00 dv. 1/13

V. godina

Modul 1  Građansokopravni modul 
ZEMLJIŠNO KNJIŽNO PRAVO11.01. u 10,00 kabinet
AUTORSKO PRAVO                                                 11.01. u 10,00 kabinet
IZVANPARNIČNO I OVRŠNO PRAVO13.01. u 13,00 dv. 2/13
Modul 2 Kaznenopravni modul 
MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO09.01. u 17,00 kabinet
MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO09.01. u 09,00 dv. 1/17
IZVRŠNO KAZNENO PRAVO16.01. u 12,00
Modul 3 Ustavno-upravni modul 
PRAVO LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE13.01. u 11,00 dv. 1/13
USTAVNO PROCESNO PRAVO13.01. u 11,00 dv. 1/13
PRAVO UPRAVNOG  POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI20.01. u 12,30 dv. 1/13
Modul 4 Trgovačkopravni modul 
PRAVO OSIGURANJA12.01. u 10,00
EUROPSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA13.01. u 13,00 dv. 2/13
PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA20.01. u 11,00 dv. 1/13
Modul 5 Međunarodnopravni modul 
MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA13.01. u 12,00 dv. 1/13
DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA13.01. u 12,00 dv. 1/13
MEĐUNARODNO GOSPODARSTVO I TRŽIŠTE RADA09.01. u 10,00 dv. 1/17
ANTIDISKRIMINACIJSKO PRAVO13.01. u 12,00 dv. 1/13
Modul 6 Europskopravni modul 
PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU10.01. u 09,00 dv. 2/17
EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I PROCESNO PRAVO09.01. u 14,00 dv. 1/13
EUROPSKI PROGRAMI REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE09.01. u 14,00 dv. 1/13

Pravne klinike moot courts:

PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – EUROPSKO JAVNO PRAVO izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić10.01. u 09,00 dv. 2/17
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – GRAĐANSKO PRAVOizv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić, izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, izv. prof. dr. sc. Katarina Knol Radoja13.01. u 13,00 dv. 2/13
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – KAZNENO PRAVOizv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet09.01. u 09,00 dv. 1/17
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – TRGOVAČKO PRAVO –  prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, doc. dr. sc. Lidija Šimunović20.01. u 11,00 dv. 1/13

Izborni predmeti:

PRAVA ŽIVOTINJA25.01. u 12,00 dv. 1/17
ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA13.01. u 13,00 dv. 2/13
EUROPSKO RADNO PRAVO I EUROPSKO PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI09.01. u 10,00 dv. 1/17
ODVJETNIŠTVO13.01. u 13,00 dv. 2/13
STEČAJNO PRAVO20.01. u 11,00 dv. 1/13
KRIMINALISTIKA16.01. u 11,00
OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ11.01. u 15,00 dv. 1/13
SUDSKA MEDICINA09.01. u 13,00 dv. 2/17
MONETARNO PRAVO19.01. u 09,00 dv. 5/17
MEDICINSKO PRAVO19.01. u 09,00 dv. 5/17
DIJETE I PRAVO17.01. u 13,00 kabinet
ENGLISH FOR EU LAW – Rišner, prof.12.01. u 11,30 dv. 2/17
PRAVNA I POLITIČKA MISAO KROZ POVIJEST12.01. u 08,00 dv. 5/17
GRAĐANSKO PRAVO I TEHNOLOGIJA16.01. u 13,00
PRAVO I BIOETIKA09.01. u 09,00 dv. 1/17
PRAVO VANJSKE I UNUTARNJE SIGURNOSTI EU10.01. u 09,00 dv. 2/17
EUROPSKI UPRAVNI POSTUPAK20.01. u 12,30 dv. 1/13
SLOBODA IZRAŽAVANJA U PRAVNOM KONTEKSTU09.01. u 09,00 dv. 1/17
POREZNO PONAŠANJE I POREZNA (NE) PISMENOST19.01. u 09,00 dv. 5/17
PRAVNI POLOŽAJ ŽENA KROZ POVIJEST13.01. u 09,00 dv. 1/17
KONVENCIJSKO PRAVO I KAZNENO PRAVOSUĐE12.01. u 13.00 dv. 1/13
KAZNENO PRAVO EUROPSKE UNIJE12.01. u 13.00 dv. 1/13
JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO13.01. u 13,00 dv. 2/13
SPORTSKA ARBITRAŽA09.01. u 14,00 dv. 1/13
PROMET I PRAVO OKOLIŠA12.01. u 11,30