I.  godina

TEORIJA PRAVA I DRŽAVE16.05. u 10,00 dv. 1/13
POVIJEST HRVATSKOG PRAVA I DRŽAVE11.05. u 08,00 dv. 4/17
POLITIČKA EKONOMIJA10.05. u 13,00 dv. 2/13
ENGLESKI  JEZIK I– Rišner, prof.11.05. u 09,00 dv. 4/17
NJEMAČKI JEZIK I – izv. prof. dr. sc. Kordić09.05. u 10,00 dv. 1/13
USTAVNO PRAVO    12.05. u 13,00 dv. 1/13
RIMSKO PRIVATNO PRAVO09.05. u 12,00 dv. 2/13
LATINSKA PRAVNA TERMINOLOGIJA09.05. u 12,00 dv. 2/13
SOCIOLOGIJA                                           18.05. u 11,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK II – Rišner, prof. 11.05. u 09,00 dv. 4/17
NJEMAČKI JEZIK II – izv. prof. dr. sc. Kordić09.05. u 10,00 dv. 1/13

II. godina

KAZNENO PRAVO04.05. u 15,00 dv. 1/13
OBITELJSKO PRAVO16.05. u 11,00 dv. 2/13
OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE03.05. u 08,00 dv. 5/17
ENGLESKI JEZIK III – izv. prof. dr. sc. Kordić        09.05. u 10,00 dv. 1/13
NJEMAČKI JEZIK III – izv. prof. dr. sc. Kordić09.05. u 10,00 dv. 1/13
KAZNENO PROCESNO PRAVO11.05. u 11,00 dv. 2/13
MEĐUNARODNO PRAVO12.05. u 10,00 dv. 2/17
EKONOMSKA POLITIKA10.05. u 13,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK IV – izv. prof. dr. sc. Kordić        09.05. u 10,00 dv. 1/13
NJEMAČKI JEZIK IV – izv. prof. dr. sc. Kordić09.05. u 10,00 dv. 1/13

III. godina

UPRAVNO PRAVO19.05. u 10,00 dv. 1/13
RADNO I SOCIJALNO PRAVO08.05. u 13,00 dv. 2/13
RADNO I SOCIJALNO PRAVO – seminar08.05.
EUROPSKO JAVNO PRAVO03.05. u 09,00 dv. 4/17
GRAĐANSKO PRAVO I19.05. u 11,00 dv. 4/17
TRGOVAČKO PRAVO17.05. u 15,00 dv. 2/13
UPRAVNA ZNANOST03.05. u 11,00 dv. 4/17

IV. godina

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO05.05. u 08,00 dv. 1/13
POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO04.05. u 11,00 dv. 2/17
STATISTIKA I PRAVNA INFORMATIKA02.05. u 14,00 dv. 2/13
PRAVO DRUŠTAVA17.05. u 13,00 dv. 2/13
GRAĐANSKO PRAVO II09.05. u 09,00 dv. 1/13
FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST04.05. u 09,00 dv. 4/17
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO02.05. u 10,00 dv. 1/13

V. godina

Modul 1  Građansokopravni modul 
ZEMLJIŠNO KNJIŽNO PRAVO10.05. u 09,00 kabinet
AUTORSKO PRAVO                                                 10.05. u 09,00 kabinet
IZVANPARNIČNO I OVRŠNO PRAVO05.05. u 12,00 kabinet
Modul 2 Kaznenopravni modul 
MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO04.05. u 15,00 dv. 1/13
MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO11.05. u 11,00 dv. 2/13
IZVRŠNO KAZNENO PRAVO08.05. u 12,00
Modul 3 Ustavno-upravni modul 
PRAVO LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE12.05. u 14,00 dv. 1/13
USTAVNO PROCESNO PRAVO12.05. u 14,00 dv. 1/13
PRAVO UPRAVNOG  POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI19.05. u 10,00 dv. 1/13
Modul 4 Trgovačkopravni modul 
PRAVO OSIGURANJA04.05. u 10,00
EUROPSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA05.05. u 08,00 dv. 1/13
PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA17.05. u 15,00 dv. 2/13
Modul 5 Međunarodnopravni modul 
MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA12.05. u 10,00 dv. 2/17
DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA12.05. u 10,00 dv. 2/17
ANTIDISKRIMINACIJSKO PRAVO08.05. u 13,00 dv. 2/13
Modul 6 Europskopravni modul 
PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU03.05. u 09,00 dv. 4/17
EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I PROCESNO PRAVO02.05. u 10,00 dv. 1/13
EUROPSKI PROGRAMI REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE02.05. u 10,00 dv. 1/13

Pravne klinike moot courts:

PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – EUROPSKO JAVNO PRAVO izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić03.05. u 09,00 dv. 4/17
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – GRAĐANSKO PRAVOizv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić, izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, izv. prof. dr. sc. Katarina Knol Radoja05.05. u 12,00 kabinet
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – KAZNENO PRAVOizv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet11.05. u 11,00 dv. 2/13
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – TRGOVAČKO PRAVO –  prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, doc. dr. sc. Lidija Šimunović17.05. u 15,00 dv. 2/13

Izborni predmeti:

PRAVA ŽIVOTINJA10.05. u 11,00 kabinet
ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA05.05. u 12,00 kabinet
EUROPSKO RADNO PRAVO I EUROPSKO PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI08.05. u 13,00 dv. 2/13
ODVJETNIŠTVO05.05. u 08,00 dv. 1/13
STEČAJNO PRAVO17.05. u 15,00 dv. 2/13
KRIMINALISTIKA08.05. u 11,00
OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ10.05. u 13,00 dv. 2/13
SUDSKA MEDICINA04.05. u 14,00 dv. 2/17
MONETARNO PRAVO04.05. u 09,00 dv. 4/17
MEDICINSKO PRAVO04.05. u 09,00 dv. 4/17
DIJETE I PRAVO25.05. u 11,00 kabinet
ENGLISH FOR EU LAW – Rišner, prof.11.05. u 09,00 dv. 4/17
PRAVNA I POLITIČKA MISAO KROZ POVIJEST03.05. u 08,00 dv. 5/17
GRAĐANSKO PRAVO I TEHNOLOGIJA19.05. u 11,00 dv. 4/17
PRAVO I BIOETIKA16.05. u 10,00 dv. 1/13
PRAVO VANJSKE I UNUTARNJE SIGURNOSTI EU03.05. u 09,00 dv. 4/17
EUROPSKI UPRAVNI POSTUPAK19.05. u 10,00 dv. 1/13
SLOBODA IZRAŽAVANJA U PRAVNOM KONTEKSTU
POREZNO PONAŠANJE I POREZNA (NE) PISMENOST04.05. u 09,00 dv. 4/17
PRAVNI POLOŽAJ ŽENA KROZ POVIJEST11.05. u 08,00 dv. 4/17
JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO05.05. u 08,00 dv. 1/13
PROMET I PRAVO OKOLIŠA04.05. u 12,00