I.  godina

TEORIJA PRAVA I DRŽAVE20.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 12,00 dv. 1/13
POVIJEST HRVATSKOG PRAVA I DRŽAVE15.06. u 09,00 dv. 2/1706.07. u 09,00 dv. 2/17
POLITIČKA EKONOMIJA14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13
ENGLESKI  JEZIK I– Rišner, prof.15.06. u 09,00 dv. 2/1306.07. u 09,00 dv. 2/13
NJEMAČKI JEZIK I – izv. prof. dr. sc. Kordić06.06. u 09,00 dv. 1/1303.07. u 09,00 dv. 1/13
USTAVNO PRAVO    16.06. u 08,00 dv. 1/1307.07. u 08,00 dv. 1/13
RIMSKO PRIVATNO PRAVO12.06. u 09,00 dv. 1/1305.07. u 09,00 dv. 1/13
LATINSKA PRAVNA TERMINOLOGIJA12.06. u 09,00 dv. 1/1305.07. u 09,00 dv. 1/13
SOCIOLOGIJA                                           20.06. u 12,00 dv. 1/1304.07. u 13,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK II – Rišner, prof. 15.06. u 09,00 dv. 2/1306.07. u 09,00 dv. 2/13
NJEMAČKI JEZIK II – izv. prof. dr. sc. Kordić06.06. u 09,00 dv. 1/1303.07. u 09,00 dv. 1/13

II. godina

KAZNENO PRAVO19.06. u 08,00 dv. 1/1705.07. u 17,00 dv. 1/17
OBITELJSKO PRAVO13.06. u 11,00 dv. 2/1304.07. u 11,00 dv. 2/13
OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE14.06. u 08,00 dv. 1/1303.07. u 08,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK III – izv. prof. dr. sc. Kordić        06.06. u 09,00 dv. 1/1303.07. u 09,00 dv. 1/13
NJEMAČKI JEZIK III – izv. prof. dr. sc. Kordić06.06. u 09,00 dv. 1/1303.07. u 09,00 dv. 1/13
KAZNENO PROCESNO PRAVO15.06. u 09,00 dv. 1/1306.07. u 09,00 dv. 1/13
MEĐUNARODNO PRAVO21.06. u 11,00 dv. 1/1307.07. u 10,00 dv. 1/13
EKONOMSKA POLITIKA14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK IV – izv. prof. dr. sc. Kordić        06.06. u 09,00 dv. 1/1303.07. u 09,00 dv. 1/13
NJEMAČKI JEZIK IV – izv. prof. dr. sc. Kordić06.06. u 09,00 dv. 1/1303.07. u 09,00 dv. 1/13

III. godina

UPRAVNO PRAVO19.06. u 10,00 dv. 1/1311.07. u 10,00 dv. 1/13
RADNO I SOCIJALNO PRAVO12.06. u 12,00 dv. 1/1310.07. u 12,00 dv. 1/13
RADNO I SOCIJALNO PRAVO – seminar30.06. u 11,3014.07. u 11,30
EUROPSKO JAVNO PRAVO13.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 10,00 dv. 1/13
GRAĐANSKO PRAVO I12.06. u 11,00 dv. 1/1305.07. u 12,00 dv. 1/13
TRGOVAČKO PRAVO16.06. u 10,00 dv. 1/1303.07. u 12,00 dv. 1/13
UPRAVNA ZNANOST14.06. u 11,00 dv. 1/1307.07. u 11,00 dv. 1/13

IV. godina

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO12.06. u 08,00 dv. 1/1305.07. u 08,00 dv. 1/13
POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO15.06. u 10,00 dv. 2/1306.07. u 10,00 dv. 2/13
STATISTIKA I PRAVNA INFORMATIKA14.06. u 14,00 dv. 2/1304.07. u 14,00 dv. 2/13
PRAVO DRUŠTAVA16.06. u 11,00 dv. 1/1303.07. u 13,00 dv. 1/13
GRAĐANSKO PRAVO II13.06. u 10,00 dv. 1/1704.07. u 10,00 dv. 1/17
FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST15.06. u 09,00 dv. 1/1706.07. u 09,00 dv. 1/17
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO12.06. u 10,00 dv. 1/1303.07. u 10,00 dv. 1/13

V. godina

Modul 1  Građansokopravni modul  
ZEMLJIŠNO KNJIŽNO PRAVO14.06. u 10,00 kabinet05.07. u 10,00 kabinet
AUTORSKO PRAVO                                                 14.06. u 10,00 kabinet05.07. u 10,00 kabinet
IZVANPARNIČNO I OVRŠNO PRAVO14.06. u 12,00 kabinet05.07. u 12,00 kabinet
Modul 2 Kaznenopravni modul  
MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO15.06. u 09,00 dv. 1/1305.07. u 17,00 dv. 1/17
MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO15.06. u 09,00 dv. 1/1306.07. u 09,00 dv. 1/13
IZVRŠNO KAZNENO PRAVO12.06. u 12,0003.07. u 12,00
Modul 3 Ustavno-upravni modul  
PRAVO LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE16.06. u 09,00 dv. 1/1307.07. u 09,00 dv. 1/13
USTAVNO PROCESNO PRAVO16.06. u 09,00 dv. 1/1307.07. u 09,00 dv. 1/13
PRAVO UPRAVNOG  POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI19.06. u 10,00 dv. 1/1311.07. u 10,00 dv. 1/13
Modul 4 Trgovačkopravni modul  
PRAVO OSIGURANJA15.06. u 11,00 kabinet06.07. u 11,00 kabinet
EUROPSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA12.06. u 08,00 dv. 1/1305.07. u 08,00 dv. 1/13
PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA16.06. u 11,00 dv. 1/1303.07. u 13,00 dv. 1/13
Modul 5 Međunarodnopravni modul  
MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA21.06. u 11,00 dv. 1/1307.07. u 10,00 dv. 1/13
DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA21.06. u 11,00 dv. 1/1307.07. u 10,00 dv. 1/13
ANTIDISKRIMINACIJSKO PRAVO12.06. u 12,00 dv. 1/1310.07. u 12,00 dv. 1/13
Modul 6 Europskopravni modul  
PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU13.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 10,00 dv. 1/13
EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I PROCESNO PRAVO12.06. u 10,00 dv. 1/1303.07. u 10,00 dv. 1/13
EUROPSKI PROGRAMI REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE12.06. u 10,00 dv. 1/1303.07. u 10,00 dv. 1/13

Pravne klinike moot courts:

PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – EUROPSKO JAVNO PRAVO izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić13.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 10,00 dv. 1/13
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – GRAĐANSKO PRAVOizv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić, izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, izv. prof. dr. sc. Katarina Knol Radoja14.06. u 12,00 kabinet05.07. u 12,00 kabinet
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – KAZNENO PRAVOizv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet15.06. u 09,00 dv. 1/1306.07. u 09,00 dv. 1/13
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – TRGOVAČKO PRAVO –  prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, doc. dr. sc. Lidija Šimunović16.06. u 11,00 dv. 1/1303.07. u 13,00 dv. 1/13

Izborni predmeti:

PRAVA ŽIVOTINJA15.06. u 12,00 kabinet07.07. u 10,00 kabinet
ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA14.06. u 12,00 kabinet05.07. u 12,00 kabinet
EUROPSKO RADNO PRAVO I EUROPSKO PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI12.06. u 12,00 dv. 1/1310.07. u 12,00 dv. 1/13
ODVJETNIŠTVO12.06. u 08,00 dv. 1/1305.07. u 08,00 dv. 1/13
STEČAJNO PRAVO16.06. u 11,00 dv. 1/1303.07. u 13,00 dv. 1/13
KRIMINALISTIKA12.06. u 11,0003.07. u 11,00
OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ14.06. u 16,00 dv. 1/1305.07. u 10,00 dv. 1/13
SUDSKA MEDICINA15.06. u 14,00 dv. 2/1705.07. u 14,00 dv. 2/17
MONETARNO PRAVO15.06. u 09,00 dv. 1/1706.07. u 09,00 dv. 1/17
MEDICINSKO PRAVO15.06. u 09,00 dv. 1/1706.07. u 09,00 dv. 1/17
DIJETE I PRAVO19.06. u 11,00 kabinet 58/1303.07. u 11,00 kabinet 58/13
ENGLISH FOR EU LAW – Rišner, prof.15.06. u 09,00 dv. 2/1306.07. u 09,00 dv. 2/13
PRAVNA I POLITIČKA MISAO KROZ POVIJEST14.06. u 08,00 dv. 1/1303.07. u 08,00 dv. 1/13
GRAĐANSKO PRAVO I TEHNOLOGIJA12.06. u 12,00 kabinet03.07. u 12,00 kabinet
PRAVO I BIOETIKA20.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 12,00 dv. 1/13
PRAVO VANJSKE I UNUTARNJE SIGURNOSTI EU13.06. u 10,00 dv. 1/1304.07. u 10,00 dv. 1/13
EUROPSKI UPRAVNI POSTUPAK19.06. u 10,00 dv. 1/1311.07. u 10,00 dv. 1/13
SLOBODA IZRAŽAVANJA U PRAVNOM KONTEKSTU12.06. najava na emal: bherceg@pravos.hr03.07. najava na emal: bherceg@pravos.hr
POREZNO PONAŠANJE I POREZNA (NE) PISMENOST15.06. u 09,00 dv. 1/1706.07. u 09,00 dv. 1/17
PRAVNI POLOŽAJ ŽENA KROZ POVIJEST15.06. u 09,00 dv. 2/1706.07. u 09,00 dv. 2/17
JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO12.06. u 08,00 dv. 1/1305.07. u 08,00 dv. 1/13
PROMET I PRAVO OKOLIŠA15.06. u 11,00 kabinet06.07. u 11,00 kabinet