I.  godina

TEORIJA PRAVA I DRŽAVE07.02. u 10,00 dv. 1/1321.02. u 10,00 dv. 1/13
POVIJEST HRVATSKOG PRAVA I DRŽAVE03.02. u 09,00 dv. 1/1317.02. u 09,00 dv. 1/13
POLITIČKA EKONOMIJA08.02. u 13,00 dv. 1/1322.02. u 13,00 dv. 1/13
ENGLESKI  JEZIK I– Rišner, prof.09.02. u 10,00 dv. 1/1323.02. u 10,00 dv. 1/13
NJEMAČKI JEZIK I – prof. dr. sc. Kordić07.02. u 09,00 dv. 2/1321.02. u 12,00 dv. 2/13
USTAVNO PRAVO    03.02. u 13,00 dv. 1/1324.02. u 09,00 dv. 1/13
RIMSKO PRIVATNO PRAVO31.01. u 09,00 dv. 1/1715.02. u 09,00 dv. 1/17
LATINSKA PRAVNA TERMINOLOGIJA31.01. u 09,00 dv. 1/1715.02. u 09,00 dv. 1/17
SOCIOLOGIJA                                           08.02. u 10,00 dv. 2/1323.02. u 10,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK II – Rišner, prof. 09.02. u 10,00 dv. 1/1323.02. u 10,00 dv. 1/13
NJEMAČKI JEZIK II – prof. dr. sc. Kordić07.02. u 09,00 dv. 2/1321.02. u 12,00 dv. 2/13

II. godina

KAZNENO PRAVO07.02. u 17,00 dv. 2/1324.02. u 09,00 dv. 2/13
OBITELJSKO PRAVO09.02. u 11,00 dv. 1/1323.02. u 11,00 dv. 1/13
OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE01.02. u 08,00 dv. 1/1315.02. u 08,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK III – prof. dr. sc. Kordić        07.02. u 09,00 dv. 2/1321.02. u 12,00 dv. 2/13
NJEMAČKI JEZIK III – prof. dr. sc. Kordić07.02. u 09,00 dv. 2/1321.02. u 12,00 dv. 2/13
KAZNENO PROCESNO PRAVO02.02. u 09,00 dv. 1/1316.02. u 12,00 dv. 1/13
MEĐUNARODNO PRAVO10.02. u 11,00 dv. 1/1324.02. u 11,00 dv. 1/13
EKONOMSKA POLITIKA15.02. u 10,00 dv. 1/1301.03. u 10,00 dv. 4/17
ENGLESKI JEZIK IV – prof. dr. sc. Kordić        07.02. u 09,00 dv. 2/1321.02. u 12,00 dv. 2/13
NJEMAČKI JEZIK IV – prof. dr. sc. Kordić07.02. u 09,00 dv. 2/1321.02. u 12,00 dv. 2/13

III. godina

UPRAVNO PRAVO08.02. u 10,00 dv. 1/1322.02. u 10,00 dv. 1/13
RADNO I SOCIJALNO PRAVO30.01. u 12,00 dv. 1/1313.02. u 14,00 dv. 1/13
RADNO I SOCIJALNO PRAVO – seminar06.02.20.02.
EUROPSKO JAVNO PRAVO31.01. u 09,00 dv. 1/1314.02. u 09,00 dv. 1/13
GRAĐANSKO PRAVO I06.02. u 12,00 dv. 2/1720.02. u 12,00 dv. 2/17
TRGOVAČKO PRAVO03.02. u 10,00 dv. 1/1317.02. u 10,00 dv. 1/13
UPRAVNA ZNANOST07.02. u 11,00 dv. 1/1721.02. u 11,00 dv. 1/17

IV. godina

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO30.01. u 13,00 dv. 1/1313.02. u 13,00 dv. 1/13
POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO02.02. u 08,00 dv. 2/1316.02. u 08,00 dv. 2/13
STATISTIKA I PRAVNA INFORMATIKA08.02. u 14,00 dv. 2/1322.02. u 14,00 dv. 2/13
PRAVO DRUŠTAVA03.02. u 11,00 dv. 1/1317.02. u 11,00 dv. 1/13
GRAĐANSKO PRAVO II31.01. u 10,00 dv. 3/1714.02. u 10,00 dv. 3/17
FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST02.02. u 09,00 dv. 1/1716.02. u 09,00 dv. 1/17
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO30.01. u 11,00 dv. 1/1313.02. u 11,00 dv. 1/13

V. godina

Modul 1  Građansokopravni modul  
ZEMLJIŠNO KNJIŽNO PRAVO01.02. u 10,00 kabinet15.02. u 10,00 kabinet
AUTORSKO PRAVO                                                 01.02. u 10,00 kabinet15.02. u 10,00 kabinet
IZVANPARNIČNO I OVRŠNO PRAVO30.01. u 13,00 dv. 1/1313.02. u 13,00 dv. 1/13
Modul 2 Kaznenopravni modul  
MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO02.02. u 09,00 dv. 1/1321.02. u 17,00
MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO02.02. u 09,00 dv. 1/1324.02. u 09,00 dv. 2/13
IZVRŠNO KAZNENO PRAVO06.02. u 12,0020.02. u 12,00
Modul 3 Ustavno-upravni modul  
PRAVO LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE03.02. u 14,00 dv. 1/1324.02. u 10,00 dv. 1/13
USTAVNO PROCESNO PRAVO03.02. u 14,00 dv. 1/1324.02. u 10,00 dv. 1/13
PRAVO UPRAVNOG  POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI08.02. u 10,00 dv. 1/1322.02. u 10,00 dv. 1/13
Modul 4 Trgovačkopravni modul  
PRAVO OSIGURANJA02.02. u 10,0016.02. u 10,00
EUROPSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA30.01. u 13,00 dv. 1/1313.02. u 13,00 dv. 1/13
PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA03.02. u 11,00 dv. 1/1317.02. u 11,00 dv. 1/13
Modul 5 Međunarodnopravni modul  
MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA10.02. u 11,00 dv. 1/1324.02. u 11,00 dv. 1/13
DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA10.02. u 11,00 dv. 1/1324.02. u 11,00 dv. 1/13
MEĐUNARODNO GOSPODARSTVO I TRŽIŠTE RADA10.02. u 11,00 dv. 1/1324.02. u 11,00 dv. 1/13
ANTIDISKRIMINACIJSKO PRAVO10.02. u 11,00 dv. 1/1324.02. u 11,00 dv. 1/13
Modul 6 Europskopravni modul  
PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU31.01. u 09,00 dv. 1/1314.02. u 09,00 dv. 1/13
EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I PROCESNO PRAVO30.01. u 11,00 dv. 1/1313.02. u 11,00 dv. 1/13
EUROPSKI PROGRAMI REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE30.01. u 11,00 dv. 1/1313.02. u 11,00 dv. 1/13

Pravne klinike moot courts:

PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – EUROPSKO JAVNO PRAVO izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić31.01. u 09,00 dv. 1/1314.02. u 09,00 dv. 1/13
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – GRAĐANSKO PRAVOizv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić, izv. prof. dr. sc. Paula Poretti, izv. prof. dr. sc. Katarina Knol Radoja30.01. u 13,00 dv. 1/1313.02. u 13,00 dv. 1/13
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – KAZNENO PRAVOizv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet02.02. u 09,00 dv. 1/1324.02. u 09,00 dv. 2/13
PRAVNA KLINIKA MOOT COURT – TRGOVAČKO PRAVO –  prof. dr. sc. Dubravka Akšamović, doc. dr. sc. Lidija Šimunović03.02. u 11,00 dv. 1/1317.02. u 11,00 dv. 1/13

Izborni predmeti:

PRAVA ŽIVOTINJA01.02. u 11,00 dv. 4/1722.02. u 11,00 dv. 3/17
ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA30.01. u 13,00 dv. 1/1313.02. u 13,00 dv. 1/13
EUROPSKO RADNO PRAVO I EUROPSKO PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI30.01. u 12,00 dv. 1/1313.02. u 14,00 dv. 1/13
ODVJETNIŠTVO30.01. u 13,00 dv. 1/1313.02. u 13,00 dv. 1/13
STEČAJNO PRAVO03.02. u 11,00 dv. 1/1317.02. u 11,00 dv. 1/13
KRIMINALISTIKA06.02. u 11,0020.02. u 11,00
OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ08.02. u 13,00 dv. 1/1322.02. u 13,00 dv. 1/13
SUDSKA MEDICINA10.02. u 13,00 dv. 2/1724.02. u 13,00 dv. 2/17
MONETARNO PRAVO02.02. u 09,00 dv. 1/1716.02. u 09,00 dv. 1/17
MEDICINSKO PRAVO02.02. u 09,00 dv. 1/1716.02. u 09,00 dv. 1/17
DIJETE I PRAVO09.02. u 11,00 dv. 1/1323.02. u 11,00 dv. 1/13
ENGLISH FOR EU LAW – Rišner, prof.09.02. u 10,00 dv. 1/1323.02. u 10,00 dv. 1/13
PRAVNA I POLITIČKA MISAO KROZ POVIJEST01.02. u 08,00 dv. 1/1315.02. u 08,00 dv. 1/13
GRAĐANSKO PRAVO I TEHNOLOGIJA06.02. u 13,0020.02. u 13,00
PRAVO I BIOETIKA10.02. u 10,00 kabinet najava na e-mail: bherceg@pravos.hr24.02. u 09,00 dv. 2/13
PRAVO VANJSKE I UNUTARNJE SIGURNOSTI EU31.01. u 09,00 dv. 1/1314.02. u 09,00 dv. 1/13
EUROPSKI UPRAVNI POSTUPAK08.02. u 10,00 dv. 1/1322.02. u 10,00 dv. 1/13
SLOBODA IZRAŽAVANJA U PRAVNOM KONTEKSTU10.02. u 10,00 kabinet najava na e-mail: bherceg@pravos.hr24.02. u 09,00 dv. 2/13
POREZNO PONAŠANJE I POREZNA (NE) PISMENOST02.02. u 09,00 dv. 1/1716.02. u 09,00 dv. 1/17
PRAVNI POLOŽAJ ŽENA KROZ POVIJEST03.02. u 09,00 dv. 1/1317.02. u 09,00 dv. 1/13
KONVENCIJSKO PRAVO I KAZNENO PRAVOSUĐE02.02. u 09,00 dv. 1/1316.02. u 12,00 dv. 1/13
KAZNENO PRAVO EUROPSKE UNIJE02.02. u 09,00 dv. 1/1316.02. u 12,00 dv. 1/13
JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO30.01. u 13,00 dv. 1/1313.02. u 13,00 dv. 1/13
SPORTSKA ARBITRAŽA30.01. u 11,00 dv. 1/1313.02. u 11,00 dv. 1/13
PROMET I PRAVO OKOLIŠA02.02. u 10,0016.02. u 10,00