I. godina

UVOD U PRAVO07.02. u 10,00 dv. 1/1321.02. u 10,00 dv. 1/13
OSNOVE SOCIOLOGIJE      31.01. u 12,00 dv. 1/1715.02. u 12,00 dv. 1/17
UPRAVNO PRAVO – opći dio08.02. u 10,00 dv. 1/1322.02. u 10,00 dv. 1/13
POLITIČKA EKONOMIJA08.02. u 13,00 dv. 1/1322.02. u 13,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK I –  Rišner, prof09.02. u 10,00 dv. 1/1323.02. u 10,00 dv. 1/13
NJEMAČKI JEZIK I  – doc. Papa      07.02. u 16,00 dv. 2/1721.02. u 18,00 dv. 2/17
POVIJEST UPRAVE01.02. u 08,00 dv. 1/1315.02. u 08,00 dv. 1/13
OSNOVE UPRAVE01.02. u 10,00 dv. 1/1722.02. u 10,00 dv. 1/17
OSNOVE USTAVNOG PRAVA03.02. u 13,00 dv. 1/1324.02. u 09,00 dv. 1/13
STATISTIKA I INFORMATIKA JAVNE UPRAVE08.02. u 14,00 dv. 2/1322.02. u 14,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK II – Rišner, prof.09.02. u 10,00 dv. 1/1323.02. u 10,00 dv. 1/13
NJEMAČKI JEZIK II – doc. Papa  07.02. u 16,00 dv. 2/1721.02. u 18,00 dv. 2/17

II. godina

EKONOMSKA POLITIKA15.02. u 10,00 dv. 1/1301.03. u 10,00 dv. 4/17
ORGANIZACIJA I METODE RADA U UPRAVI01.02. u 10,00 dv. 1/1722.02. u 10,00 dv. 1/17
OSNOVE KAZNENOG PROCESNOG PRAVA02.02. u 09,00 dv. 1/1316.02. u 12,00 dv. 1/13
STATUSNO PRAVO GRAĐANA09.02. u 11,00 dv. 1/1323.02. u 11,00 dv. 1/13
USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA   03.02. u 13,00 dv. 1/1324.02. u 09,00 dv. 1/13
OSNOVE KAZNENOG PRAVA07.02. u 17,00 dv. 2/1324.02. u 09,00 dv. 2/13
ENGLESKI JEZIK III – prof. dr. sc.  Lj. Kordić07.02. u 09,00 dv. 2/1321.02. u 12,00 dv. 2/13
NJEMAČKI JEZIK III – doc. Papa  07.02. u 16,00 dv. 2/1721.02. u 18,00 dv. 2/17
FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA02.02. u 09,00 dv. 1/1716.02. u 09,00 dv. 1/17
OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA01.02. u 10,00 kabinet15.02. u 10,00 kabinet
UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO08.02. u 10,00 dv. 1/1322.02. u 10,00 dv. 1/13
LOKALNA SAMOUPRAVA03.02. u 14,00 dv. 1/1324.02. u 10,00 dv. 1/13
ENGLESKI JEZIK IV – doc. Papa  07.02. u 16,00 dv. 2/1721.02. u 18,00 dv. 2/17
NJEMAČKI JEZIK IV – doc. Papa  07.02. u 16,00 dv. 2/1721.02. u 18,00 dv. 2/17

III. godina

OSNOVE RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA 06.02. u 11,00 dv. 1/1320.02. u 11,00 dv. 1/13
EKONOMIKA JAVNE UPRAVE08.02. u 14,00 dv. 2/1322.02. u 14,00 dv. 2/13
POREZNI POSTUPAK I INSTITUCIJE02.02. u 09,00 dv. 1/1716.02. u 09,00 dv. 1/17
ARHIVISTIKA01.02. u 08,00 dv. 1/1315.02. u 08,00 dv. 1/13
NOMOTEHNIKA03.02. u 14,00 dv. 1/1324.02. u 10,00 dv. 1/13
OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA03.02. u 10,00 dv. 1/1317.02. u 10,00 dv. 1/13
UREDSKO POSLOVANJE03.02. u 09,00 dv. 1/1317.02. u 09,00 dv. 1/13

Izborni predmeti:

AGRARNO I VODNO PRAVO08.02. u 10,00 dv. 1/1322.02. u 10,00 dv. 1/13
DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO10.02. u 11,00 dv. 1/1324.02. u 11,00 dv. 1/13
FINANCIRANJE KOMUNALNOG OSPODARENJA02.02. u 09,00 dv. 1/1716.02. u 09,00 dv. 1/17
PRAVO JAVNIH USTANOVA03.02. u 14,00 dv. 1/1324.02. u 10,00 dv. 1/13
OSNOVE SUSTAVA EU31.01. u 09,00 dv. 1/1314.02. u 09,00 dv. 1/13
PODUZETNIČKO UPRAVLJANJE08.02. u 13,00 dv. 1/1322.02. u 13,00 dv. 1/13
VOJNO POLICIJSKO UPRAVNO PRAVO08.02. u 10,00 dv. 1/1322.02. u 10,00 dv. 1/13
PRAVO OKOLIŠA08.02. u 13,00 dv. 1/1322.02. u 13,00 dv. 1/13
OSNOVE PROMETNOG PRAVA02.02. u 10,0016.02. u 10,00
PRAVNA I POLITIČKA MISAO SREDNJEG VIJEKA I RENESANSE01.02. u 08,00 dv. 1/1315.02. u 08,00 dv. 1/13
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA08.02. u 14,00 dv. 2/1322.02. u 14,00 dv. 2/13
SOCIJALNA POLITIKA 06.02. u 11,00 dv. 1/1320.02. u 11,00 dv. 1/13
PRAVO VIJEĆA EUROPE31.01. u 09,00 dv. 1/1314.02. u 09,00 dv. 1/13