Dijete u pravosuđu

Izvoditelji

Red.br. Obvezni kolegiji Nositelji kolegija
1. Pravne osnove procesnih prava djeteta Prof. dr. sc. Branka Rešetar

Doc. dr. sc. Nataša Lucić

2. Dijete u obiteljskim sudskim i upravnim postupcima Prof. dr. sc. Branka Rešetar

Doc. dr. sc. Nataša Lucić

3. Dijete u kaznenom i prekršajnom pravu Izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić
4. Uvod u razvojnu psihologiju Izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević
5. Komunikacija i intervjuiranje djece Izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek

Univ.spec. Višnja Matić

6. Utjecaj traume i visokokonfliktnog roditeljstva na djecu Izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig Čurković
Red.br. Izborni kolegiji

* Polaznici izabiru tri od ponuđenih kolegija

Nositelji kolegija
1. Primjena konvencijskih načela u zaštiti prava i interesa djece s invaliditetom Prof. dr. sc. Branka Rešetar

 

2. Dijete i postupci zaštite od obiteljskog nasilja Izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić

Doc. dr. sc. Nataša Lucić

3. Dijete u europskim prekograničnim sudskim postupcima Prof. dr. sc. Mirela Župan
4. Smjernice za rad i komunikaciju s djecom s problemima u ponašanju Izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević
5. Zaštita djece migranata i azilanata Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević

Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić