Knjižnica


Knjižnica

Knjižnica Pravnoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je započela s radom 1973. godine u okviru Studija prava pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Osnivačkim aktom 10. rujna 1975. Pravni fakultet postaje samostalna institucija sa svim ustrojbenim jedinicama, pa tako i knjižnicom.

Od male prostorije (danas dio studentske službe u prizemlju), kvalitetnom i kvantitetnom izgradnjom fonda u skladu sa zahtjevima korisnika, sve se više proširivala i od skromnog knjižničnog fonda postala moderna visokoškolska knjižnica smještena u današnjim prostorima. Potpisivanjem Ugovora s Europskom komisijom 2014. godine Fakultet dobiva status  Europskog dokumentacijskog centra, koji je integrirani dio Knjižnice.

Knjižnica je smještena u prizemlju zgrade Fakulteta, u Ulici Stjepana Radića 13 i zauzima prostor od 410 m2 unutar kojega je nastavnička i studentska čitaonica, Europski dokumentacijski centar, posudbeni odjel, ured voditeljice i spremišni prostor za knjige, časopise i ostalu građu. Adekvatno opremljen spremišni prostor i ostali prostori imaju ukupno oko 1300 metara polica za smještaj knjižnične građe.

Knjižnično poslovanje se u potpunosti prilagodilo, prati i primjenjuje informacijsko- komunikacijske promjene kako bi što racionalnije i djelotvornije odgovorili izazovima koji se od knjižnice i knjižničnog osoblja očekuje. Knjižnični fond u cijelosti je kompjuteriziran i dio je Integriranog knjižničnog informacijskog sustava CROLIST te je kao takav dio sveučilišnog knjižničnog sustava. Knjižnica uspješno i kontinuirano surađuje s drugim knjižnicama, osobito s pravnim i srodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i regiji koja se ostvaruje kroz razmjenu informacija,  međuknjižničnu posudbu, razmjenu i darove pravne, stručne i znanstvene literature. Knjižnica je član Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe (SEALL).

Svi knjižnični djelatnici članovi su Društva knjižničara Slavonije i Baranje i Hrvatskog knjižničarskog društva. Knjižnične djelatnice uključene su kroz članstvo u rad stručnih komisija Hrvatskog knjižničarskog društva, poput Komisije za pravne i srodne knjižnice i Komisije za državne informacije i službene publikacije.