Međunarodna suradnja


Proces internacionalizacije te regionalna i međunarodna prepoznatljivost Fakulteta ključni su ciljevi i nužni preduvjeti za daljnji razvoj institucije i buduću uspješnu i kvalitetnu provedbu svih nastavnih i znanstveno-istraživačkih djelatnosti. Međunarodna suradnja ostvaruje se sudjelovanjem u međunarodnim projektima, znanstveno-istraživačkim i nastavnim aktivnostima s partnerima na temelju sklopljenih multilateralnih i bilateralnih ugovora te u svojstvu člana međunarodnih udruženja. Sukladno smjernicama Vijeća EU-a iz Akcijskog plana za mobilnost te Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, mobilnost mora biti jasno definirana kao sastavni dio procesa visokog obrazovanja, demokratizirana s ravnopravnim pristupom svim nastavnicima, administrativnom osoblju i studentima uz promicanje prikladnih oblika financiranja te poboljšanja uvjeta za njezino odvijanje.

Strukturirani su i prioritetni ciljevi vezani za područje međunarodne suradnje, a u skladu s usvojenom strategijom Fakulteta. Oni se tiču poticanja i povećanja međunarodne suradnje i mobilnosti nastavnika, administrativnog osoblja i studenata uspostavljanjem funkcionalne međunarodne suradnje, posebno sa zemljama Europske unije i zemljama u neposrednom okruženju, a radi razmjene iskustava u nastavi i ustroju zajedničkih studija, rada na zajedničkim projektima i zajedničkog objavljivanja znanstvenih radova. Detaljan strateški plan realizacije ciljeva pobliže je opisan u Strateškom planu znanstveno-istraživačke djelatnosti Pravnog fakulteta Osijek za razdoblje od 2015. do 2020.

Na mrežnim stranicama obavještavat ćemo Vas kontinuirano o potpisanim sporazumima, članstvima u međunarodnim udruženjima, mogućnostima stipendiranja, natječajima i aktualnim projektima u kojima Fakultet sudjeluje kao nositelj ili projektni partner.