Otvoren je natječaj za freemover stipendije u zimskom semestru ak. god. 2024./2025. u okviru programa CEEPUS.

Freemover stipendije dodjeljuju se kandidatima čija matična visoka učilišta nisu dio iste partnerske CEEPUS mreže sa stranom ustanovom.

Stipendije su namijenjene studentima, doktorandima i nastavnom osoblju hrvatskih visokih učilišta.

Prijava se podnosi online, putem platforme CEEPUS-a na www.ceepus.info prema uputama. Natječaj se prvenstveno odnosi na mobilnosti u zimskom semestru, ali prijave se mogu podnijeti i za ljetni semestar, no njihova obrada očekuje se krajem godine.

Na freemover natječaju za stipendije u zimskom semestru moguće je podnijeti prijavu za visoka učilišta u Mađarskoj (iznimka Sveučilište u Pečuhu), Slovačkoj (iznimka Pavol Jozef Šafárik Sveučilište u Košicama), Sloveniji (samo studenti) i Srbiji.

Krajnji rok za prijavu za freemover stipendije u zimskom semestru je 15. srpnja 2024. godine.

Više o natječaju možete pronaći na poveznici: https://www.ampeu.hr/natjecaji/natjecaj-za-ceepus-freemover-stipendije-za-zimski-semestar-u-akademskoj-godini-2024-2025