Pozivaju se studenti na gostujuće predavanje u ČETVRTAK, 12. siječnja 2023. od 16:00 do 18:00 sati (dvorana br. 1/13) koje će održati dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave na aktualnu tematiku vezanu za stanje i reformu pravosuđa.