U SRIJEDU, 21. prosinca 2022. u 10: 30 sati (dvorana br. 2., Rektorat) gostujuće predavanje će održati Marijana Šego, mag .iur., Područni ured pravobranitelja za djecu Osijek na temu ULOGA I DJELOVANJE UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU na predmetu Osnove upravnog prava i organizacija uprave za redovite studente treće godine PSS Socijalni rad.

doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko