REZULTATI PRVOG PISANOG KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA NOMOTEHNIKA ZA IZVANREDNE STUDENTE:

Pozitivnu ocjenu ostvarili su sljedeći studenti:

 1. Patricia Tonković,
 2. Edita Mamić,
 3. Ivana Piližota,
 4. Petar Bilandžić,
 5. Daliborka Radiković,
 6. Jozo Barišić,
 7. Duje Batinić,
 8. Karlo Filipović,
 9. Matea Čolić,
 10. Gabriela Tunjić,
 11. Andreja Križevac, i
 12. Sajonara Findžanović.

Uvid u kolokvij moguće je ostvariti sukladno dogovoru s predmetnim nastavnikom.

Katedra