Obavještavamo izvanredne studente na kolegiju Nomotehnika da će se drugi pisani kolokvij održati u četvrtak, 15. lipnja, u 18:00 sati, u dvorani 3 (Kampus).

Kolokviju mogu pristupiti studenti koji su položili prvi kolokvij.

Katedra