REZULTATI PRVOG PISANOG KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA NOMOTEHNIKA ZA REDOVITE STUDENTE:

Pozitivnu ocjenu su ostvarili sljedeći studenti:

 1. Nikolina Mihajlović,
 2. Ivan Huzjak,
 3. Valentina Novokmet,
 4. Marija Vuković,
 5. Iva Pranješ,
 6. Tomislav Jakić,
 7. Laura Zdravčević,
 8. Leoni Radičić,
 9. Matija Križman,
 10. Petra Popec, i
 11. Iva Marić.

Uvid u kolokvij moguće je ostvariti sukladno dogovoru s predmetnim nastavnikom.

Katedra