Obavještavamo redovite studente na kolegiju Nomotehnika da će se drugi pisani kolokvij održati u srijedu, 7. lipnja, u 09:00 sati, u dvorani 3 (Kampus).

Kolokviju mogu pristupiti studenti koji su položili prvi kolokvij.

Katedra