Obavještavamo studente na kolegiju Nomotehnika (redoviti i izvanredni) da će se prvi pisani kolokvij održati u sljedećim terminima:

a) redoviti studenti – srijeda, 19. travnja, u 09:00 sati, dvorana 3 (Kampus),

b) izvanredni studenti – četvrtak, 20. travnja, u 18:00 sati, dvorana 3 (Kampus).

Kolokvij se sastoji od 6 esejskih pitanja, a tematski obuhvaća gradivo obrađeno u udžbeniku na str. 1-58., čl. 1-22. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/15) te odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora o zakonodavnom postupku.

Svi studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju dužni su, najkasnije do 14. travnja u 15:00 sati, poslati prijavu kolokvija na mail ipavic@pravos.hr u kojoj će naznačiti sljedeće podatke: 1. ime i prezime, 2. naziv kolegija za koji prijavljuju pristupanje kolokviju, i 3. način studiranja (redoviti/izvanredni).

Studenti koji su poslali prijave prije objave ove obavijesti, a nisu dobili povratnu informaciju o potrebi dopune, ne trebaju ponovno slati prijavu.

Katedra