Obavještavamo izvanredne studente na kolegiju Osnove ustavnog prava da se predavanja, zbog malog broja upisanih studenata, neće održavati, ali će moći pristupiti kolokvijima.

Navedeni studenti mogu pohađati predavanja za izvanredne studente na integriranom studiju koja se održavaju utorkom od 16 sati u dvorani 2/17.

Katedra