REZULTATI PRVOG PISANOG KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA OSNOVE USTAVNOG PRAVA ZA IZVANREDNE STUDENTE ODRŽANOG 7. SVIBNJA:

Pozitivnu ocjenu ostvarili su sljedeći studenti:

  1. Josip Baričević,
  2. Antonela Hladik, i
  3. Ana Mahmutović.

Uvid u kolokvij moguće je ostvariti u petak, 10. svibnja, u 09:30 sati, u dvorani 4/17.

Katedra