Obavještavamo izvanredne studente na kolegiju Osnove Ustavnog prava (redoviti i izvanredni) da će se prvi pisani kolokvij održati u ponedjeljak, 24. travnja, u 18:00 sati, u dvorani 1 (Kampus).

Kolokvij se sastoji od 10 esejskih pitanja, a tematski obuhvaća gradivo obrađeno u udžbeniku na str. 1-233.

Svi studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju dužni su, najkasnije do 14. travnja u 15:00 sati, poslati prijavu kolokvija na mail ipavic@pravos.hr u kojoj će naznačiti sljedeće podatke: 1. ime i prezime, 2. naziv kolegija za koji prijavljuju pristupanje kolokviju, i 3. način studiranja (redoviti/izvanredni).

Studenti koji su već poslali prijave, a nisu dobili povratnu informaciju o potrebi dopune, ne trebaju ponovno slati prijavu.

Katedra