Obavještavamo redovite studente na kolegiju Osnove ustavnog prava da će se prvi pisani kolokvij održati u petak, 5. svibnja, od 10:00 sati, u dvorani 1 (Kampus), i to prema sljedećem rasporedu:

  • studenti s početnim slovom prezimena A-K pristupaju kolokviju u terminu u 10:00 sati,
  • studenti s početnim slovom prezimena L-Ž pristupaju kolokviju u terminu u 11:00 sati.

Kolokviju mogu pristupiti svi prvi put upisani studenti i ponavljači I. godine stručnog upravnog studija koji su barem jednom pohađali nastavu, tj. upisani su na evidenciju nastave.