Obavještavamo studente na kolegiju Ustavno pravo (redoviti i izvanredni) da će se prvi pisani kolokvij održati u sljedećim terminima:

a) redoviti studenti – utorak, 18. travnja, u 13:00 sati, dvorana 1/13,

b) izvanredni studenti – utorak, 18. travnja, u 18:00 sati, dvorana 5/17.

Kolokvij obuhvaća gradivo obrađeno u udžbeniku na str. 1-233.

Kolokvij sadrži 10 kratkih i 5 esejskih pitanja za redovite studente, a za izvanredne studente 10 esejskih pitanja.

Svi studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju dužni su, najkasnije do 14. travnja u 15:00 sati, poslati prijavu kolokvija na mail ipavic@pravos.hr u kojoj će naznačiti sljedeće podatke: 1. ime i prezime, 2. naziv kolegija za koji prijavljuju pristupanje kolokviju, i 3. način studiranja (redoviti/izvanredni).

Studenti koji su već poslali prijave, a nisu dobili povratnu informaciju o potrebi dopune prijave, ne trebaju ponovno slati prijavu.

Katedra