Obavještavamo redovite studente na kolegiju Ustavno pravo da će, zbog većeg broja prijavljenih studenata i kapaciteta dvorane 1/13, polaganje prvog pisanog kolokvija biti održano u dva termina:

a) studenti s početnim slovima prezimena A-K pristupaju kolokviju u 13:00 sati, a

b) studenti s početnim slovima prezimena L-Ž pristupaju kolokviju u 14:00 sati.

Molimo studente da informaciju proslijede svojim kolegicama i kolegama kako bismo izbjegli stvaranje većih gužvi u hodnicima.

Katedra