REZULTATI PRVOG KOLOKVIJA IZ USTAVNOG PRAVA ZA REDOVITE STUDENTE ODRŽANOG 21. SVIBNJA:

Ocjene s obzirom na ukupno ostvarene bodove: 10 i više – Izvrstan (5), 8-9 – Vrlo Dobar (4), 7 – Dobar (3), 6 – Dovoljan (2), 5,5 – Može pristupiti drugom kolokviju (-2)

Bodovi iz odgovora: najviše 10 bodova (1 bod po odgovoru)

Dodatni bodovi: izlaganje + debata

IME I PREZIMEBODOVI IZ ODGOVORADODATNI BODOVIUKUPNO BODOVAOCJENA
GRUPA A
Marija Hanić83+1125
Josipa Kasunić5384
Zvonimir Degmečić6394
Lorena Dedić72+2115
Leonarda Kajkić5,505,52
Dunja Gerl7294
Glorija Jurinjak43+184
Adrian Dražić Karalić5,53+19,54-5
Dora Hranić2,535,5-2
Andrea Goluža6,528,54
Franciska Čurčić5273
Lara Grizelj3,525,5-2
Dora Jantoš3,525,5-2
Ivana Ilić42+173
Marijana Bernatović72+1105
GRUPA B
Emanuel Miloš8,5311,55
Iva Ozimec63+1105
Domagoj Šutalo6062
Maja Marković8,519,54-5
Iva Pejić52+184
Luka Rebić43+184
Luka Pandurić5162
Nina Mađaš5,53+19,54-5
Milana Macura3,525,5-2
Nora Stilinović4,537,53-4
Mariana Šulentić6,517,53-4
Mattea Štetić3,525,5-2
Petra Sokolović23+162
Tanja Sesvečan42+173
Lucija Maloševac23+162
Sara Sabljić23+162
Matej Ružička3,536,52-3
Lara Žaper53+194
Lara Ostojčić6,528,54
Iva Žbura73+1115
Ines Satinović63+1105
Magdalena Nujić33+173
Dora Rajić62+194
Dora Pavlović5384
Ana Milardović3,53+17,53-4
Klaudia Mandić23+162
Lucija Medarić32+162
Ruta Špirić4373

Uvid u kolokvij moguće je ostvariti osobno nakon održanog predavanja iz kolegija Ustavno pravo u utorak, 28. svibnja.