Obavještavamo redovite studente na kolegiju Ustavno pravo da će se prvi pisani kolokvij održati utorak, 18. travnja, u 13:00 sati, u dvorani 1/13.

Kolokviju će moći pristupiti samo studenti koji, prema evidenciji o pohađanju nastave, zaključno s posljednjim terminom nastave prije kolokvija, budu ostvarili najmanje 70% dolazaka na nastavu.

Koncept kolokvija: dva dijela; prvi dio obuhvaća 10 pitanja koja zahtijevaju kratki odgovor, nadopunu ili izbor; drugi dio obuhvaća pet pitanja esejskog tipa.

Gradivo kolokvija obuhvaća tematske cjeline obrađene na str. 1-233. u udžbeniku “Ustavno pravo” navedenom u popisu obvezne literature na kolegiju.

Katedra