Obavještavamo studente na kolegiju Ustavno procesno pravo da će se usmeni ispit održati u ponedjeljak, 17. travnja, u 10:00 sati, u kabinetu doc. Palića (Radićeva 13).

Katedra