Obavještavamo studente na kolegiju Ustavno procesno pravo da će se usmeni ispit iz kolegija održati u subotu, 17. lipnja, u 10:00 sati, u kabinetu doc. Palića (Radićeva 13).

Katedra