Obavještavamo studente na kolegiju Ustavno procesno pravo da će se usmeni ispit na ispitnom roku 13. siječnja održati u ponedjeljak, 16. siječnja, u 10:00 sati, u kabinetu doc. Palića (Radićeva 13).

Katedra