REZULTATI PONAVLJAČKOG DRUGOG KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA ZA REDOVITE STUDENTE ODRŽANOG 8. SIJEČNJA:

 1. Hanna Šarić – 4,
 2. Lorena Podgornik – 4,
 3. Ivana Mrkonja – 4,
 4. Alessandro Nikolić – 3,
 5. Nikolina Sabo – 3,
 6. Ana Dubrović – 3,
 7. Ema Dubrović – 3,
 8. Rebeka Ivanković – 3,
 9. Ivana Živković – 2,
 10. Marko Matijašić – 2, i
 11. Larisa Galic – 2.

Uvid u kolokvij je moguće ostvariti u ponedjeljak, 15. siječnja, u terminu nastave.

Katedra